Minilex - Lakipuhelin

Potilaslain mukainen muistutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tyytymättömän potilaan oikeudesta tehdä muistutus säädetään potilaslaissa eli potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. 

Mikäli potilas on tyytymätön terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa, on hänellä oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutuksen voi tehdä myös potilaan laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen. Tämä on mahdollista tilanteessa, jossa potilas ei voi itse tehdä muistutusta sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Mikäli potilas on kuollut, voi muistutuksen hänen puolestaan tehdä joku edellä mainituista henkilöistä. Terveydenhuollon toimintayksikön velvollisuutena on tiedottaa potilailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä järjestettävä muistutuksen tekeminen siten, että se on potilaille mahdollisimman vaivatonta. 

Pääsäännön mukaan muistutus tulee tehdä kirjallisesti. Erityisestä syytä muistutus voidaan tehdä myös suullisesti. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Terveydenhuollon toimintayksikön tulee käsitellä muistutus asianmukaisesti ja antaa siihen kirjallinen vastaus kohtuullisen ajan kuluessa muistutuksen tekemisestä. Vastaus on myös perusteltava sillä tavalla kuin asian laatu edellyttää. 

On huomattava, että muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella terveydenhuollon valvontaviranomaiselle hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa