Minilex - Lakipuhelin

Mikä on potilasvakuutusjärjestelmä?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jos potilaan hoidossa tai tutkimuksessa sattuu henkilövahinko, potilas tarvitsee oikeusturvaa.  Suomessa sitä tarjoaa potilasvakuutusjärjestelmä, josta säädetään potilasvahinkolaissa. Vahingonkorvauksesta päättävät potilasvakuutuskeskus ja potilasvahinkolautakunta. Järjestelmän rahat tulevat vakuutusyhtiöiltä, jotka myöntävät Suomessa potilasvakuutuksia. Tämä artikkeli kertoo järjestelmän tarkoituksesta ja luonteesta; muissa artikkeleissa kerrotaan esimerkiksi potilasvahinkoilmoituksen tekemisestä.

Voi kysyä, mihin tarvitaan erityistä järjestelmää. Tavallisestihan vahingonkorvausta vaaditaan nostamalla kanne käräjäoikeudessa. Eräs syy on se, että tavallisessa vahingonkorvausprosessissa täytyy selvitellä ja todistella tuottamusta: sitä, toimiko aiheuttaja liian huolimattomasti. Jos potilasvahinkojutut käsiteltäisiin tuomioistuimissa, se kuluttaisi sekä oikeuslaitoksen, terveydenhuollon että potilaiden aikaa ja rahaa.

Ilman potilasvakuutusjärjestelmää monet vahingonkärsijät jäisivät ilman korvausta, koska eivät uskaltaisi nostaa kannetta: Tappio kaataisi suuret asianajokulut heidän kontolleen. Toki nykyäänkin vahingonkärsijä voi aina vaatia korvauksia kanteella eikä potilasvakuutusjärjestelmän kautta, mutta se on harvinaista. Potilasvakuutusjärjestelmän idea siis on korvata vahingot keskitetysti, rutiininomaisesti, yksinkertaisessa prosessissa ja ilman tarkkaa tuottamusarviota.

Potilasvakuutusjärjestelmää luonnehditaan suljetuksi järjestelmäksi. Tämä tarkoittaa kahta asiaa. Korvausta myönnetään vain potilasvahinkolaissa mainituista vahinkolajeista: taito-, infektio-, käsittely- ja kohtuuttomuusvahingoista. Myös korvausmäärät eri tilanteissa ovat vakiintuneita; ne on ”lyöty lukkoon” potilasvahinkolautakunnan käytännössä. Suljettu vakuutusjärjestelmä on vakaa: Se ei myönnä ennakoimattomia tai valtavia korvauksia, jotka horjuttaisivat järjestelmää.

Potilasvahingot siis korvaa potilasvakuutuskeskus, joka kuuluu potilasvakuutusjärjestelmään. Se on huomattu mielekkääksi tavaksi päättää vahingonkorvauksista niin, että käräjöintiin ei kulu voimavaroja. Potilasvakuutusjärjestelmä on suljettu, vahinkolajien ja korvausstandardien puolesta. Tarkempaa tietoa potilasvahinkojen korvaamisesta saa lakimieheltä tai lakikirjaston muista artikkeleista.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa