Minilex - Lakipuhelin

Mikä on potilasvakuutusjärjestelmä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos potilaan hoidossa tai tutkimuksessa sattuu henkilövahinko, potilas tarvitsee oikeusturvaa. Suomessa sitä tarjoaa potilasvakuutusjärjestelmä, josta säädetään potilasvahinkolaissa. Vahingonkorvauksesta päättävät potilasvakuutuskeskus ja potilasvahinkolautakunta. Järjestelmän rahat tulevat vakuutusyhtiöiltä, jotka myöntävät Suomessa potilasvakuutuksia.

Tavallisesti vahingonkorvausta vaaditaan nostamalla kanne käräjäoikeudessa. Erityinen potilasvakuutusjärjestelmä tarvitaan kuitenkin muun muassa siksi, että tavallisessa vahingonkorvausprosessissa täytyy selvitellä ja todistella tuottamusta eli sitä, toimiko vahingon aiheuttaja liian huolimattomasti. Jos potilasvahinkoasiat käsiteltäisiin tuomioistuimissa, se kuluttaisi sekä oikeuslaitoksen, terveydenhuollon että potilaiden aikaa ja rahaa.

Ilman potilasvakuutusjärjestelmää monet vahingonkärsijät jäisivät ilman korvausta, koska eivät uskaltaisi nostaa kannetta tuomioistuimessa oikeudenkäyntikuluriskin pelossa. Toki nykyäänkin vahingonkärsijä voi aina vaatia korvauksia kanteella eikä potilasvakuutusjärjestelmän kautta, mutta se on harvinaista. Potilasvakuutusjärjestelmän idea siis on korvata vahingot keskitetysti, rutiininomaisesti, yksinkertaisessa prosessissa ja ilman tarkkaa tuottamusarviota.

Potilasvakuutusjärjestelmää luonnehditaan suljetuksi järjestelmäksi. Tämä tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin korvausta myönnetään vain potilasvahinkolaissa mainituista vahinkolajeista, joita ovat hoito-,  tapaturma-, infektio-, laite-, ja kohtuuttomuusvahinko, hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko sekä lääkkeen toimittamisvahinko. Toiseksi korvausmäärät perustuvat lakiin. Siksi korvausmääristä ei voida sopia vapaasti, vaan korvausten suuruus määräytyy vahingonkorvauslain ja liikennevahinkolautakunnan normien sekä potilaslautakunnan ratkaisukäytännön perusteella. Suljettu vakuutusjärjestelmä on vakaa, koska se ei myönnä ennakoimattomia tai valtavia korvauksia, jotka horjuttaisivat järjestelmää.

Tarkempaa tietoa potilasvahinkojen korvaamisesta saa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa