Minilex - Lakipuhelin

Hoitotakuu takaa potilaalle oikeuden päästä hoitoon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotakuu tarkoittaa potilaan oikeutta päästä julkiseen terveydenhoitoon tietyn ajan sisällä. Hoitotakuusta säädetään terveydenhuoltolaissa, ja sillä pyritään takaamaan hoito tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa eli perusterveydenhoitoa, suun terveydenhoitoa sekä erikoissairaanhoitoa. Kiireellistä hoitoa ei koske hoitotakuu, vaan kiireellinen hoito järjestetään aina viipymättä.

Terveyskeskuksessa puhelinpalvelua ja neuvontaa on saatava arkisin virka-aikana heti. Perusterveydenhuollossa ammattihenkilön tulee arvioida potilaan hoidon tarve mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmantena arkipäivänä potilaan yhteydenotosta. Jos hoidon tarve arvioidaan erikoissairaanhoidossa, arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Jos kuitenkin erikoissairaanhoidossa tarvitaan erikoislääkärin arviota tai erityisiä tutkimuksia, määräaika on kolme kuukautta lähetteen saapumisesta.

Kun hoidon tarve on arvioitu, itse hoito voi alkaa. Perusterveydenhuollossa hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa ottaen huomioon potilaan tila ja sairauden kehitys. Hoito on kuitenkin järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve todettiin. Tämä määräaika voidaan tietyissä tilanteissa ylittää enintään kolmella kuukaudella, jos se ei vaaranna potilaan terveyttä.

Erikoissairaanhoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa tapauksen kiireellisyys huomioon ottaen. Kuitenkin se tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve todettiin.

Potilaalle on ilmoitettava hoitoaika vähintään kuukauden tarkkuudella. Jos hoitoaika muuttuu, uusi hoitoaika ja muutoksen syy tulee heti ilmoittaa potilaalle. Kunnan on järjestettävä hoito toisessa kunnassa tai yksityisesti, mikäli se ei omin voimin kykene hoitamaan potilasta määräajassa.

Hoitotakuu siis turvaa ihmisten oikeutta päästä kiireettömään hoitoon kohtuullisessa ajassa ja alueellisesti tasa-arvoisesti. Laissa säädetään määräajat hoidon tarpeen arvioinnille ja hoitoon pääsylle. Käytännössä monilla kunnilla on ollut vaikeuksia täyttää näitä velvoitteita. Jos kokee, ettei ole ajoissa saanut julkista terveydenhoitoa, voi selvittää lakimieheltä, onko kunta toiminut laillisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa