Minilex - Lakipuhelin

Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan vastuulla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työterveyshuolto on perusterveydenhuoltoa ja liittyy kiinteästi työsuojeluun. Työterveyshuollon keskeinen tavoite on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Lisäksi tavoite on muutenkin edistää työympäristön turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä ja työyhteisön toimintaa. Työterveyshuoltolaissa säädetään työterveyshuollon sisällöstä sekä työnantajan velvollisuuksista.

Työterveyshuoltolakia sovelletaan ensinnäkin työhön, jota tehdään työsopimuksen tai virkasuhteen nojalla. Lisäksi lakia sovelletaan oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä, kuntoutukseen liittyvään työhön, ase- ja siviilipalvelukseen sekä eräisiin muihin tilanteisiin. Lakia sovelletaan siis laajasti, mutta ei kuitenkaan esimerkiksi työharjoitteluun.

Seuraavaksi tarkastellaan, mikä kaikki on työterveyshuoltoa. Lain mukaan siihen kuuluu muun muassa:

– työn terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen

– työn vaarojen ja riskitekijöiden selvittäminen

– toimenpide-ehdotukset työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi

– tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

– työntekijän työkyvyn arviointi ja lausuntojen antaminen

Työterveyshuolto on siis monipuolista toimintaa, muutakin kuin terveystarkastuksia silloin tällöin. Se toteutetaan yhteistyössä johdon, henkilöstön ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken. Siinä tulee noudattaa hyviä terveydenhuoltokäytäntöjä.

Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan velvollisuus. Tämä voi tapahtua monella tavalla. Työnantaja voi esimerkiksi hankkia palvelun terveyskeskukselta tai yksityiseltä terveysasemalta. Lisäksi se voi toisinaan tuottaa palvelut itse tai yhteistyössä muiden työnantajien kanssa. Työnantajalla on sairausvakuutuslain nojalla oikeus saada korvauksia, jotka kattavat osan työterveyshuollon kustannuksista. Lähtökohtaisesti korvataan puolet.

Työntekijöiden terveystarkastukset ovat tärkeä osa työterveyshuoltoa, joten niitä on syytä käsitellä tarkemmin. Työntekijä on velvollinen osallistumaan välttämättömään tarkastukseen, ellei hänellä ole erityistä syytä kieltäytyä. Välttämättömyys voi johtua joko työtehtävien riskialttiudesta tai työntekijän terveydentilasta. Tarkastus on ajankohtainen esimerkiksi, jos työvuoroja muutetaan tai uusia aineita otetaan käyttöön. Lisäksi tehdään määräaikaistarkastuksia, vaarallisissa töissä useammin kuin muulloin.

Työterveyshuolto siis on laaja-alaista toimintaa, jolla muun muassa ehkäistään sairauksia ja tapaturmia sekä edistetään työkykyä. Se käsittää etenkin erilaista selvittämistä ja neuvontaa. Se koskee työsopimuksen vuoksi tehtävää ja monenlaista muutakin työtä. Työnantajan tulee järjestää riittävä työterveyshuolto. Ellei hän suostu siihen, asiasta voi kannella esimerkiksi aluehallintovirastolle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa