Minilex - Lakipuhelin

Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtakunnallinen terveydenhuollon henkilörekisteri sisältää tietoja henkilöiden terveydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta, sekä heihin kohdistuvista hoitotoimenpiteistä. Tällaisia laajoja tietokantoja ylläpidetään, jotta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) voi käyttää niitä tilastointiin, tutkimukseen, suunnitteluun ja valvontaan. Artikkelissa kerrotaan näiden henkilörekisterien käytöstä ja merkityksestä.

Asiasta säädetään laissa terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä. Laki on kuitenkin lyhyt ja aukollinen, joten käytännössä rekistereihin sovelletaan täydentävästi myös henkilötietolakia ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Asiasta on tarpeen säätää laissa, koska rekisterit koostuvat ihmisten henkilötiedoista, ja niiden epäasiallinen käsittely vaarantaisi yksityisyyden suojan.

Kuitenkin tällaisille rekistereille on selvä yhteiskunnallinen tarve. Keskusviranomaisten on syytä tietää, millainen on kansanterveyden tila ja miten se muuttuu. Se auttaa kehittämään terveydenhuoltoa paremmaksi, ja siksi tällaisia rekistereitä saa ylipäänsä perustaa.

Kannattaa huomata, että näitä valtakunnallisia rekisterejä käytetään lähinnä yleisten trendien seurantaan. Yksittäisen potilaan hoidossa niitä ei käytetä. Kun sairaala tarvitsee hoitoa varten tietoja potilaasta, jota on aiemmin hoidettu muualla, hänen potilastietonsa saadaan sähköisestä valtakunnallisesta tietojärjestelmästä – joka siis on eri järjestelmä. Laissa säädetään erityisesti, että rekisterin tietoja ei saa luovuttaa tai käyttää henkilöä koskevaan päätöksentekoon. Jos hakee töihin julkiselle sektorille, työnantaja ei voi urkkia rekisteristä terveystietoja.

Laissa säädetään myös tietojen luovuttamisesta, salassapidosta ja käytöstä. Terveydenhuollon viranomaisten ja laitosten täytyy luovuttaa tarpeelliset tiedot THL:lle. Sen tulee pitää rekisterin tiedot salassa, sillä henkilötietojen laiton vuotaminen on rikollista. THL voi käsitellä tietoja itse tai tietyin edellytyksin luovuttaa niitä ulkopuolisille tieteellistä tutkimusta varten. Kun tutkimustulokset aikanaan julkaistaan, niistä ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, joten yksityisyys ei vaarannu.

Valtakunnallisia terveydenhuollon henkilörekistereitä ylläpitää etenkin THL. Rekisterien tietoja käytetään muun muassa tutkimukseen ja suunnitteluun. Lailla turvataan tietojen asianmukainen käsittely ja salassapito.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa