Minilex - Lakipuhelin

Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtakunnallinen terveydenhuollon henkilörekisteri sisältää tietoja henkilöiden terveydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta, sekä heihin kohdistuvista hoitotoimenpiteistä. Tällaisia laajoja tietokantoja ylläpidetään, jotta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) voi käyttää niitä tilastointiin, tutkimukseen, suunnitteluun ja valvontaan. Artikkelissa kerrotaan näiden henkilörekisterien käytöstä ja merkityksestä.

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta määrittää THL:n tehtävät. Yksi näistä tehtävistä on tilastoviranomaisena toimiminen ja alan tilastojen ja rekisterien ylläpitäminen. Jotta THL voi toteuttaa lakisääteistä tehtäväänsä, on sille säädetty oikeus saada ja käsitellä tiettyjä väestöä koskevia tietoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilla, ammattihenkilöillä ja laitoksilla on velvollisuus luovuttaa THL:lle tiettyjä laissa määriteltyjä tietoja.

THL:n tulee säilyttää ja käsitellä keräämiään tietoja luottamuksellisesti noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja salassapitovelvollisuutta. Terveydenhuollon rekisteritoimintaa koskevista tietoturvallisuusvaatimuksista säännellään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, tietosuojalaissa, laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta sekä asetuksessa tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa.

Tiedot, joita kerätään tilasto- ja rekisteritoimintaan, on pidettävä salassa. Tilastoja julkaistaessa on huolehdittava siitä, että yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa tilastoista. Tietojen käsittelyyn osallistuvat ovat vaitiolovelvollisia ja tiedot on suojattava asiattomalta käytöltä.

Kuitenkin tällaisille rekistereille on selvä yhteiskunnallinen tarve. Keskusviranomaisten on syytä tietää, millainen on kansanterveyden tila ja miten se muuttuu. Se auttaa kehittämään terveydenhuoltoa paremmaksi, ja siksi tällaisia rekistereitä saa ylipäänsä perustaa.

Kannattaa huomata, että näitä valtakunnallisia rekisterejä käytetään lähinnä yleisten trendien seurantaan. Yksittäisen potilaan hoidossa niitä ei käytetä. Kun sairaala tarvitsee hoitoa varten tietoja potilaasta, jota on aiemmin hoidettu muualla, hänen potilastietonsa saadaan sähköisestä valtakunnallisesta tietojärjestelmästä – joka siis on eri järjestelmä. Laissa säädetään erityisesti, että rekisterin tietoja ei saa luovuttaa tai käyttää yksittäistä henkilöä tai perhettä koskevaan päätöksentekoon. Jos hakee töihin julkiselle sektorille, työnantaja ei voi urkkia rekisteristä terveystietoja.

Valtakunnallisia terveydenhuollon henkilörekistereitä ylläpitää THL. Rekisterien tietoja käytetään muun muassa tutkimukseen ja suunnitteluun. Lailla turvataan tietojen asianmukainen käsittely ja salassapito.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa