Minilex - Lakipuhelin

Terveydenhuollon ammattihenkilö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetään laissa. Kuka hyvänsä ei saa toimia tietyissä tehtävissä tai käyttää tiettyjä ammattinimikkeitä. Rajoitus ehkäisee puoskarointia ja turvaa potilaiden terveyttä. Ammattihenkilöt jaetaan laillistettuihin, luvan saaneisiin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin. Artikkelissa kerrotaan ammattihenkilöistä sekä heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Laillistettuja ammattihenkilöitä ovat lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, suuhygienisti, toimintaterapeutti, optikko ja hammasteknikko. Terveydenhuoltoalan opiskelijat voivat myös toimia laillistetun ammattihenkilön tehtävissä tietyin edellytyksin.

Valviran luvan äsken mainittuihin tehtäviin voi saada ulkomaalainen, joka on EU:n tai Euroopan talousalueen kansalainen ja suorittanut terveydenhuoltoammattiin johtavan koulutuksen muussa EU:n tai Euroopan talousalueen valtiossa kuin Suomessa. Tietyin edellytyksin lupa voidaan myöntää myös muualla opiskelleille. Vain laillistettu tai luvan saanut ammattihenkilö saa harjoittaa mainittuja tehtäviä ja käyttää mainittua ammatinimikettä.

Nimikesuojattuja ammattihenkilöitä ovat apuvälineteknikko, jalkaterapeutti, koulutettu hieroja, kiropraktikko, naprapaatti, osteopaatti, lähihoitaja, psykoterapeutti, sairaalafyysikko, sairaalageneetikko, sairaalakemisti, sairaalamikrobiologi ja sairaalasolubiologi. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden tehtäviä voivat tehdä muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää suojattua ammattinimikettä.

Valvira ylläpitää rekisteriä terveydenhuollon ammattihenkilöistä. JulkiTerhikki-rekisteristä jokainen voi tarkastaa tietyn henkilön ammattipätevyyden. Se, joka toimii terveydenhuollon ammattihenkilönä ilman oikeutta, tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on monia lakisääteisiä velvollisuuksia. Heidän tulee käyttää yleisesti hyväksyttyjä, kokemusperäisiä ja perusteltuja hoitotapoja - hoitoa ei saa keksiä omasta päästä. Ammattihenkilön tulee täydentää koulutustaan. Heidän tulee antaa kiireellistä hoitoa riippumatta ajankohdasta tai potilaan henkilöstä. Heillä on elinikäinen salassapitovelvollisuus, joka koskee yksityisiä ja perhesalaisuuksia.

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä valvovat Valvira ja aluehallintovirastot. Jos ammattihenkilö toimii huonosti, Valvira voi antaa hänelle erityisiä määräyksiä ja ohjeita, rajoittaa hänen ammatinharjoittamisoikeuttaan tai jopa poistaa sen. Yleensä kyse on henkilön päihde- tai mielenterveysongelmista. Valviran päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Lisäksi henkilö voi hakea Valviralta oikeuden palauttamista, kun rajoittamiseen ei enää ole syytä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöt siis jaetaan laillistettuihin, luvan saaneisiin ja nimikesuojattuihin. Laillistetut ja luvan saaneet toimivat samoissa tehtävissä, esimerkiksi lääkäreinä. Erottelu tarkoittaa vain, että edelliset ovat opiskelleet Suomessa ja jälkimmäiset ulkomailla. Ammattihenkilöillä on monia laillisia velvollisuuksia. Jos ammattihenkilö on toiminut epäasiallisesti, hänestä voidaan kannella esimerkiksi Valviraan tai aluehallintovirastoon. Lisäksi usein voi tehdä muistutuksen yksikön johtajalle, taikka potilasvahinkoilmoituksen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa