Minilex - Lakipuhelin

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävät


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suunnittelee ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa. STM määrittelee kehityskohteet ja valmistelee alan lainsäädäntöä. Lisäksi se antaa asetuksia, joissa säännellään alaa yksityiskohtaisemmin. Se myös ohjaa ja valvoo sääntelyn toteutumista. STM:n välityksellä alan asiantuntijoiden kannat vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon. Artikkelissa perehdytään STM:öön, sen tehtäviin ja tavoitteisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on monia lakisääteisiä tavoitteita. Se

– edistää väestön hyvää terveyttä ja toimintakykyä

– edistää terveellistä työ- ja elinympäristöä

– turvaa riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut

– järjestää sosiaaliturvalla kohtuullisen toimeentulon elämän eri vaiheissa

– sekä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Nämä ovat myös sen keskeisiä tehtäviä. Ministeriön erityisiä tehtäviä ovat mm. työsuojelu, sosiaalivakuutusasiat, alan kehittäminen sekä kansainvälinen yhteistyö. STM pyrkii yleensäkin ehkäisemään sosiaali- ja terveysongelmia ennalta: Sehän on valtiolle halvempaa ja yksityisille miellyttävämpää.

Ministeriö tekee konkreettisia hallintopäätöksiä vain melko harvoissa asioissa, sillä päätösvalta on yleensä hajautettu alemmille viranomaisille. Näitä ovat mm. aluehallintovirastot, Valvira sekä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta. Ministeriö päättää itse esimerkiksi tutkimusrahojen osoittamisesta terveydenhuollon erityisvastuualueille. Muutoin se harjoittaa lähinnä yleisemmän tason toimintaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on terveysalan ylin viranomainen. Yksityishenkilö ei kuitenkaan ole sen kanssa tekemisissä, sillä heitä koskevat päätökset tehdään alemmissa viranomaisissa. Ministeriö pyrkii mm. edistämään väestön terveyttä ja tervettä elinympäristöä. Tämän toteuttamiseksi se mm. valmistelee lakeja, antaa asetuksia sekä ohjaa viranomaisia.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa