Minilex - Lakipuhelin

Potilasvahinkolautakunta ja sen tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasvahinkolautakunta on yksityinen ja riippumaton potilasvahinkoasioita käsittelevä asiantuntijaelin.

Lautakunnan tärkein tehtävä on antaa potilasvakuutuskeskukselle ratkaisusuosituksia. Potilasvakuutuskeskus osaa itsekin määrätä asianmukaisen korvauksen useimmista potilasvahingoista, mutta toisinaan tarvitaan lautakunnan suositusta. Suositusta voidaan pyytää myös silloin, kun Potilasvakuutuskeskus on antanut kielteisen korvauspäätöksen. Suositusta voi pyytää muun muassa Potilasvakuutuskeskus, korvauksen hakija tai terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava. Potilasvakuutuskeskuksen täytyy pyytää suositusta, jos on kyse pysyvän työkyvyttömyyden korvauksesta tai kuoleman johdosta maksettavasta elatusapukorvauksesta.

Potilasvahinkolautakunta myös antaa lausuntoja tuomioistuimille, joissa käsitellään vahingonkorvausasiaa. Lausuntoa voi pyytää tuomioistuin tai jutun asianosainen. Lautakunta voi myös antaa vakuutusyhtiölle yleisiä soveltamisohjeita. Potilasvahinkolautakunta pyrkii potilasvahinkojen korvauskäytännön yhtenäistämiseen: se luo ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta.

Laissa säädetään myös potilasvahinkolautakunnan organisaatiosta ja toiminnasta. Siinä on kahdeksan varsinaista jäsentä, jotka ovat perehtyneet terveydenhuoltoasioihin. Käytännössä joukossa on sekä juristeja että lääkäreitä. Asian käsittely lautakunnassa on ilmaista.

Potilasvahinkolautakunnan ei aina tarvitse antaa pyydettyä suositusta tai lausuntoa. Se ei esimerkiksi anna asianosaisen pyytämää lausuntoa, jos asia on niin rutiininomainen, että tuomioistuin osaa ratkaista sen omin avuin. Se voi myös siirtää asian potilasvakuutuskeskukselle. Lautakunta ei käsittele mitään asiaa, jonka tuomioistuin on jo ratkaissut.

Potilasvahinkolautakunta on siis olennainen osa potilasvakuutusjärjestelmää. Se antaa asiantuntemusta vaativissa asioissa ensinnäkin suosituksia potilasvakuutuskeskukselle. Lisäksi se antaa lausuntoja tuomioistuimille kanneasioissa, joita ei käsitellä potilasvahinkolain järjestyksessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa