Minilex - Lakipuhelin

Potilasvahinkolautakunta ja sen tehtävät


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Potilasvahinkolautakunta on yksityinen ja riippumaton asiantuntijaelin. Se kuitenkin käyttää julkista valtaa potilasvahinkolain nojalla ja mukaisesti. Artikkelissa kerrotaan, mitä tehtäviä potilasvahinkolautakunnalla on. Lisäksi kerrotaan sen kokoonpanosta ja toiminnasta.

Lautakunnan tärkein tehtävä on antaa potilasvakuutuskeskukselle ratkaisusuosituksia. Potilasvakuutuskeskus osaa itsekin määrätä asianmukaisen korvauksen useimmista potilasvahingoista, mutta toisinaan tarvitaan lautakunnan suositusta. Suositusta voi pyytää mm. keskus, korvauksen hakija tai vakuutusyhtiö. Keskuksen täytyy pyytää suositusta, jos on kyse pysyvän työkyvyttömyyden korvauksesta tai kuoleman johdosta maksettavasta elatusapukorvauksesta.

Potilasvahinkolautakunta myös antaa lausuntoja tuomioistuimille, joissa käsitellään vahingonkorvausasiaa. Lausuntoa voi pyytää tuomioistuin tai jutun asianosainen. Lautakunta voi myös antaa vakuutusyhtiölle yleisiä soveltamisohjeita. Potilasvahinkolautakunta pyrkii potilasvahinkojen korvauskäytännön yhtenäistämiseen: Se luo ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta.

Laissa säädetään hieman myös potilasvahinkolautakunnan organisaatiosta ja toiminnasta. Siinä on kahdeksan varsinaista jäsentä, jotka ovat perehtyneet terveydenhuoltoasioihin: Käytännössä joukossa on sekä juristeja että lääkäreitä. Asian käsittely lautakunnassa on ilmaista.

Potilasvahinkolautakunnan ei aina tarvitse antaa pyydettyä suositusta tai lausuntoa: Näin sen toiminta ei ruuhkaudu. Se ei esimerkiksi anna asianosaisen pyytämää lausuntoa, jos asia on niin rutiininomainen, että tuomioistuin osaa ratkaista sen omin avuin. Se voi myös siirtää asian potilasvakuutuskeskukselle. Lautakunta ei käsittele mitään asiaa, jonka tuomioistuin on jo ratkaissut.

Potilasvahinkolautakunta on siis olennainen osa potilasvakuutusjärjestelmää. Se antaa asiantuntemusta vaativissa asioissa ensinnäkin suosituksia potilasvakuutuskeskukselle. Lisäksi se antaa lausuntoja tuomioistuimille – siis kanneasioissa, joita ei käsitellä potilasvahinkolain järjestyksessä.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa