Minilex - Lakipuhelin

Potilaslaki ja itsemääräämisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaan itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan potilaan oikeutta itse päättää hänen henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa puuttumisesta. Tällöin hoidon luvallisuuden edellytyksenä on potilaan suostumus. Tämän lisäksi potilaan hoito on järjestettävä ja häntä tulee kohdella siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja, että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Mitä merkittävämmästä puuttumisesta potilaan koskemattomuuteen on kysymys, sitä tärkeämpää on vakuuttua potilaan tahdosta. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Tällaisissa tapauksissa tulee hoitoon saada potilaan laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun läheisen suostumus. Suostumusta antaessaan tulee ottaa huomioon potilaan aiemmin ilmaisema tahto tai, jos tällaista tahtoa ei ole ilmaistu, hänen henkilökohtainen etunsa. Jos potilaan laillinen edustaja, lähiomainen tai muu läheinen kieltää hoidon antamisen tai hoitotoimenpiteen tekemisen potilaalle, potilasta on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä suostumisesta kieltäytyvän henkilön kanssa muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Jos potilaan lailliselta edustajalta, lähiomaiselta tai muulta läheiseltä ei saada asiassa selvitystä, potilasta on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa