Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjojen säilyttäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus kirjata hoitoon liittyvät asiat ylös. Potilasasiakirjoja ovat potilaskertomus ja siihen liittyvät potilastiedot tai asiakirjat sekä lääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot tai asiakirjat samoin kuin muut potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyneet tai muualta saadut tiedot ja asiakirjat. Potilasasiakirjojen säilyttäminen tulee hoitaa huolella, koska potilastiedot ovat arkaluonteisia tietoja. Potilaalla voi myös myöhemmin tulla tarve oikeussuojakeinojen käyttämiseen, jolloin potilasasiakirjoja tarvitaan.

Potilasasiakirjojen säilytyksestä vastaa potilaalle hoitoa antanut taho, eli se terveydenhuollon toimintayksikkö tai yksityinen terveydenhuollon ammattihenkilö, kuten lääkäri, jonka toiminnassa asiakirjat ovat syntyneet. Jos asiakirjat siirretään potilaan suostumuksella toiseen hoitopaikkaan, alkuperäiseen hoitopaikkaan tulee jäädä merkintä siitä, mihin asiakirjat on siirretty. Potilasasiakirjojen säilytysaika voi olla määräaikainen tai ne voidaan olla määrätty pysyvään säilytykseen. Potilasasiakirjojen säilytys tulee hoitaa niin, etteivät sivulliset saa potilasasiakirjoista tietoa.

Jos asiakirjoja ei ole määrätty pysyvästi säilytettäviksi, ne tulee hävittää, kun potilasasiakirjojen säilytysaika on päättynyt. Potilasasiakirjoja, näytteitä ja elinmalleja saa kuitenkin säilyttää myös säilytysajan päätyttyä, jos se on välttämätöntä potilaan hoidon järjestämisen tai toteuttamisen kannalta. Kun ne eivät ole säilytysajan päätyttyä enää välttämättömiä, ne tulee hävittää. Hävittämisestä vastaa hoidon järjestäjä. Hävitettäessä potilasasiakirjoja tulee varmistaa tietosuoja. Sivulliset eivät saa saada tietoa hävitettävistä potilasasiakirjoista. Pysyvään säilytykseen määrätyt potilasasiakirjat on laadittava ja tallennettava niin, että ne on mahdollista säilyttää pitkäaikaisesti. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa