Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjojen sähköinen käsittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilastiedot ovat tietoja, jotka sisältyvät potilasasiakirjoihin. Potilasasiakirjoihin kuuluvat potilaskertomus, siihen liittyvät asiakirjat tai potilastietot sekä kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot. Lisäksi potilasasiakirjoihin kuuluvat muut potilaan hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat. Potilasasiakirjoja säilytettän sähköisessä potilastietojärjestelmässä, josta potilastietoja saa vain järjestelmässä tunnistautuneet käyttäjät, joilla on oikeus tietojen saamiseen ja käsittelyyn.

Suomessa on yhteinen sähköinen potilastietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmä, jolla pyritään tuottamaan terveydenhuoltopalvelut turvallisesti ja tehokkaasti. Sähköisen asiakirjan käsittelyssä on turvattava tietojen koko säilytysajan niiden saatavuus, käytettävyys sekä tietojen eheys ja muuttumattomuus. Asiakirjasta on oltava vain yksi alkuperäinen yksilöity ja tunnisteella varustettu kappale. Perustellusta syystä asiakirjasta voidaan ottaa kopio, mutta kopiosta on nähtävä, että kyseessä on kopio.

Sähköisessä potilastietojärjestelmässä on käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä, jossa käyttäjille määritellään tehtäviensä mukaisesti yksilölliset käyttöoikeudet potilasasiakirjoihin. Käyttäjä tulee tunnistaa ja yksilöidä luotettavasti, joten tunnistautuminen edellyttää henkilön todentamista. Lisäksi tietojen käsittely, tiedonsiirto ja säilytys edellyttävät sähköistä allekirjoitusta.

Potilasasiakirjoja voivat käsitellä vain potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt ja hekin vain omien työtehtäviensä ja vastuunsa edellyttämällä tavalla. Potilaan hoitoon osallistuvilla on oikeus tehdä asiakirjoihin merkintöjä. Mahdollisesti heidän ohjeidensa mukaisesti myös muut henkilöt voivat tehdä merkintöjä siiinä määrin kun he osallistuvat potilaan hoitoon.

Psykiatrian ja perinnällisyyslääketieteen päivittäis- ja yhteenvetomerkinnät on suojattava erillisellä vahvistuspyynnöllä, jos kyseessä on muiden kuin kyseisten erikoisalojen palvelutapahtumista tai palvelukokonaisuuksista. Erityinen suojausvaatimus ei kuitenkaan koske mahdollisia lääkitystietoja ja kriittisiä riskitietoja.

Potilasasiakirjojen käsittelyssä pyritään yhtenäisyyteen, tietoturvallisuuteen ja tehokkuuteen siten, että potilaan tiedonsaantimahdollisuuksia edistetään. Asiakirjojen valtakunnallisesta tietojärjestelmäpalvelusta vastaa Kansaneläkelaitos, joka ei saa antaa potilasrekistereiden käsittelyä tai säilyttämistä ulkopuolisen tahon tehtäväksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa