Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjojen pyytäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on oikeus saada tieto itseään koskevista potilasasiakirjamerkinnöistä. Kyseessä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa. Oikeus on pääsääntöisesti henkilökohtainen, mutta toisen puolesta potilastietoja voi pyytää valtakirjan tai muun laillisen edustuksen nojalla. Alaikäisen lapsen vanhemmilla on oikeus nähdä ja saada tietoonsa potilasta koskevat potilasasiakirjat, kunnes lapsi on täysi-ikäinen. Riittävän kehitystason saavutettuaan alaikäinen voi kuitenkin kieltää tietojensa luovutuksen, jolloin vanhemmilla ei ole oikeutta saada tietoa asiakirjoista.

Potilasasiakirjat pyydetään joko asioimalla henkilökohtaisesti siinä toimipaikassa, jossa merkinnät ovat syntyneet tai kirjallisella, omakätisesti allekirjoitetulla tai muuten varmennetulla asiakirjalla. Kirjallinen pyyntö voidaan esittää sekä postin välityksellä, että sähköistä viestintää hyödyntäen. Potilasasiakirjat pyydetään aina siitä toimipaikasta, jossa potilasasiakirjamerkinnät on tehty. Jokaisella sairaalalla ja terveydenhoitoyksiköllä on valmiiksi laadittu lomake, jonka avulla pyytäminen tapahtuu. Kopiot itseään koskevista asiakirjoista tulee antaa maksutta. Potilaskertomustietoja voi myös tarkastella sähköisessä Omakanta- palvelussa, johon hoitoa koskevat tiedot on merkitty vuodesta 2015 lähtien. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa