Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely on säännelty tarkasti lainsäädännössä. Keskeistä sääntelyä löytyy laista potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamista asetuksista. Potilasasiakirjoja laaditaan hoidon toteuttamista, suunnittelua ja seurantaa varten. Asiakirjojen on tarkoitus myös parantaa potilaan sekä hoitohenkilöstön oikeusturvaa sekä turvata potilaan tiedonsaantioikeudet. Potilasasiakirjat saavat sisältää ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeellisia ja virheettömiä. Jos potilasasiakirjaan kirjataan muita kuin hoitohenkilökunnan tekemiä havaintoja, on merkittävä se lähde, josta tällainen tieto on saatu.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrittää terveydenhuollon ammattihenkilölle velvollisuuden laatia ja säilyttää potilasasiakirjat. Lisäksi säädetään salassapitovelvollisuudesta. Asiakirjoihin tulee kirjata hoidon suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirjoihin merkinnät tekevät hoitoon osallistuvat ammattihenkilöt, opiskelijat, tai muu hoitoon osallistuva ohjeiden mukaisesti.

Merkinnät potilasasiakirjoihin tulee tehdä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään viiden vuorokauden kuluessa palvelutapahtuman päättymisestä. Määräajasta voidaan poiketa ainoastaan erityisestä syystä. Kaikki potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä. Asiakirjaan sisältyvistä tiedoista ei saa antaa sivulliselle ilman potilaan suostumusta mitään tietoa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ilman potilaan suostumusta potilaslaissa säädetyin poikkeuksin.

Potilasasiakirjoja on säilytettävä huolellisesti säädetyn määräajan. Säilyttämisestä ja käsittelystä vastaa toimintayksikkö, jonka toiminnassa asiakirjat ovat syntyneet. Kun asiakirjan säilytysaika on päättynyt, ne tulee hävittää välittömästi. Hävittäminen tulee toimittaa siten, että sivulliset eivät saa tietoa asiakirjoista. Lisäksi potilasasiakirjojen lokitiedot tulee säilyttää eheinä ja muuttumattomina 12 vuotta niiden syntymisestä.

Lakipuhelin neuvoo asioissa, jotka liittyvät potilasasiakirjoihin tai niiden käsittelyyn.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa