Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjojen käsittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasasiakirjojen käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Potilasasiakirjoihin sisältyy sellaista tietoa, jotka ovat potilaan kannalta hyvin arkaluontoista. Siksi potilasasiakirjoista ilmeneviin tietoihin on säädetty salassapitovelvollisuus. Jo tieto siitä, että henkilö on potilas, on salassapidettävää tietoa. Tietojen käsittelystä säädetään monessa eri laissa. Lait täydentävät toisiaan, eivätkä sulje toisiaan pois. Koska henkilön terveydentila sekä häneen kohdistetut hoitotoimenpiteet ovat arkaluonteisia, koskee tietoja niin sanottu käsittelykielto. Tällä tarkoitetaan sitä, että tietoja saa käsitellä, kerätä, tallentaa tai käyttää vain laissa säädetyin perustein. Yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki antavat oikeuden potilastietojen käsittelyyn terveydenhuollossa. Tietoja saa käsitellä terveydenhuollossa, jos tiedot ovat välttämättömiä potilaan hoidon kannalta.

Kaikki potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä. Salassapitovelvollisuus perustuu potilaslakiin. Asiakirjaan sisältyvistä tiedoista ei saa antaa sivulliselle ilman potilaan suostumusta mitään tietoa. Tässä yhteydessä sivullisella tarkoitetaan muita kuin hoitoon osallistuvia henkilöitä. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ilman potilaan suostumusta potilaslaissa säädetyin poikkeuksin. Potilasasiakirjoja on säilytettävä huolellisesti säädetyn määräajan. Säilyttämisestä ja käsittelystä vastaa toimintayksikkö, jonka toiminnassa asiakirjat ovat syntyneet. Kun asiakirjan säilytysaika on päättynyt, ne tulee hävittää välittömästi. Hävittäminen tulee toimittaa siten, että sivulliset eivät saa tietoa asiakirjoista. Lisäksi potilasasiakirjojen lokitiedot tulee säilyttää eheinä ja muuttumattomina 12 vuotta niiden syntymisestä.

Potilastietoja koskevaan salassapitovelvollisuuteen kuuluu vaitiolovelvollisuus, joka ulottuu myös asiakirjojen fyysiseen käsittelyyn. Asiakirjoja on käsiteltävä siten, että ulkopuoliset eivät pääse käsiksi asiakirjaan. Näin ollen potilasasiakirjoja ei saa jättää siten, että sivulliset voisivat saada niistä tietoa. Viranomaisten kesken tietoja voidaan yleensä luovuttaa tietoja riippumatta potilaan suostumuksesta hoidon järjestämiseksi. Lisäksi laeissa säädetään useita poikkeuksia salassapitovelvollisuuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa