Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjojen kääntäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyvät asiakirjat ovat potilasasiakirjoja. EU:n jäsenmaat soveltavat potilasdirektiiviä, jonka mukaan terveydenhuoltopalvelut toteutetaan EU- valtiossa maan virallisilla kielillä. Näin ollen myös potilasasiakirjat ovat virallisella kielellä laadittu. Suomessa käytännössä potilasasiakirjat laaditaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Potilasasiakirjat voi laatia myös muulla soveltuvalla kielellä, esimerkiksi englanniksi. Jos asiakirjan laatimisesta muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, vastaa potilas lähtökohtaisesti kustannusten maksamisesta. Potilasasiakirjojen kääntäminen on siis potilaan vastuulla.

Potilaan sairastuessa ulkomailla, hoidon antaja yleensä järjestää tulkkauksen. Kulut ovat tavallisesti osa hoitokustannuksia kiireellisen hoidon yhteydessä. Terveydenhuollon henkilökunnan on Suomessa varmistuttava, että potilas ymmärtää kieltä, jota hoidossa käytetään. Jollei potilas ymmärrä käytettyä kieltä, tulee potilaalle järjestää tulkkaus. Mikäli potilas on hakeutunut hoitoon Suomeen omasta tahdostaan, on potilaan vastattava myös tulkkauksesta aiheutuvista kustannuksista.

Jos potilas tulee ulkomaisen terveydenhuollon piiristä Suomen terveydenhuoltoon, tulee potilaan varmistua siitä, että hänellä on mukanaan tarvittavat asiakirjat sellaisella kielellä, jota hoidontarjoajan henkilökunta ymmärtää. Suomessa hoito annetaan Suomen hoitokäytännön mukaisesti ja potilasasiakirjat laaditaan suomeksi tai ruotsiksi.

Potilaan halutessa ulkomaisesta terveydenhuollosta hoitoa, on hänen jälleen itse huolehdittava potilasasiakirjojen toimittamisesta ulkomaiselle terveydenhuollon palveluntarjoajalle sellaisella kielellä, jota paikallinen henkilökunta ymmärtää. Tärkeää on, että tarvittavat potilasasiakirjat toimitetaan palveluntarjoajalle siten, että ne on käännetty lääketieteellisesti oikein. Tällä varmistutaan siitä, että ulkomainen palveluntarjoaja voi antaa hoitoa mahdollisimman laadukkaasti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa