Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjoja koskevat säädökset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasasiakirjat ovat potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja tai teknisiä tallenteita. Potilasasiakirjat sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. 

Potilasasiakirjoihin kuuluvat ensinnäkin potilaskertomus, mutta yhtä lailla potilasasiakirjoihin luetaan potilaskertomukseen liittyvät potilastiedot tai asiakirjat. Potilasasiakirjoja ovat myös kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot tai asiakirjat. Potilasasiakirjoihin kuuluvat myös muut potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyneet tai muualta saadut tiedot ja asiakirjat.

Potilasasiakirjoista säädetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Lakia kutsutaan myös potilaslaiksi. Potilaslakia sovelletaan potilaan asemaa ja oikeuksia koskeviin kysymyksiin terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä, jollei muussa laissa säädetä toisin.

Potilasasiakirjoja koskee myös sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista. Asetusta sovelletaan potilaan lääketieteellisessä hoidossa käytettävien asiakirjojen sekä muun hoitoon liittyvän materiaalin laatimiseen ja säilyttämiseen. Asetuksessa säädetään myös potilasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista.

Potilasasiakirjoihin sovellettavia erinäisiä säännöksiä löytyy myös terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa sekä laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Niissä säädetään esimerkiksi potilasasiakirjojen siirtämisestä ja niihin liittyvistä tietojärjestelmäpalveluista. 

Potilasasiakirjoihin merkittäviä tietoja koskee myös sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä. Potilasasiakirjojen säilyttämispaikkaa puolestaan koskee myös yksityisestä terveydenhuollosta annettu laki. 

Potilasasiakirjojen julkisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, yleisessä tietosuoja-asetuksessa sekä tietosuojalaissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa