Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjat kuoleman jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasasiakirjoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Jos potilaan suostumusta ei voida saada hänen sairautensa tai tilansa vuoksi, voidaan tiedot luovuttaa lähiomaiselle, mikäli viranomaisella ei ole syytä olettaa, että potilas ei halua tietojansa luovutettavan lähiomaiselle. Potilasasiakirjat ovat kuoleman jälkeenkin salassa pidettäviä. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan välttämättömissä määrin. Silloinkin edellytetään tietoja pyytävältä henkilöltä sitä, että tiedot ovat tarpeellisia tärkeän edun tai oikeuden selvittämiseksi.

Tietopyyntö on tehtävä kirjallisesti hoitopaikkaan. Pyynnössä on perusteltava, miksi tiedot olisi annettava. Potilasasiakirjoista luovutetaan vain ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi, mikäli pyyntö hyväksytään. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi käsillä, kun omainen tahtoo selvittää mahdollisen hoitovirheen.

Hoitopaikka arvioi tietojen antamisen perusteet. Mikäli tietoja luovutetaan, arvioinnin kohteeksi tulee luovuttamisen laajuus. Tiedoista annetaan ainoastaan se osa, joka on välttämätön pyynnön esittäjän oikeuksien toteuttamiseksi. Tietojen luovuttamisesta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin.

Päätöstä tietojen luovutuksesta säännellään laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Jos pyyntö evätään, asiasta tulee antaa perusteltu päätös sekä ohjeistus valituksen tekoon. Mahdolliset valitukset osoitetaan hallinto-oikeuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa