Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjan laatiminen ja käsittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasasiakirja sisältää arkaluonteista tietoa potilaan kannalta. Siksi on tärkeää, että potilasasiakirjoja käsitellään huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti. Potilasasiakirjan laatimista ja käsittelyä koskevat määräykset on annettu laeissa sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa. Potilasasiakirja laaditaan hoidon seurannan, suunnittelun ja toteuttamisen takia. Samalla myös pyritään parantamaan sekä potilaan että hoitohenkilökunnan oikeusturvaa. Potilasasiakirjassa tulee olla ainoastaan tietoa, joka on tarpeellista sekä virheetöntä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa määritetään velvollisuus laatia sekä säilyttää potilasasiakirjat. Potilasasiakirjat ovat salassapidettäviä. Pelkästään tieto siitä, että henkilö on potilas, on salassapidettävää tietoa. Asiakirjoihin tulee kirjata hoidon suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirjoihin merkinnät tekevät hoitoon osallistuvat ammattihenkilöt, opiskelijat, tai muu hoitoon osallistuva ohjeiden mukaisesti.

Merkinnät potilasasiakirjoihin tulee tehdä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään viiden vuorokauden kuluessa palvelutapahtuman päättymisestä. Määräajasta voidaan poiketa ainoastaan erityisestä syystä. Kaikki potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä. Asiakirjaan sisältyvistä tiedoista ei saa antaa sivulliselle ilman potilaan suostumusta mitään tietoa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ilman potilaan suostumusta potilaslaissa säädetyin poikkeuksin. Salassapitovelvollisuuteen kuuluu myös vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuteen kuuluu myös passiivinen vaitiolovelvollisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei asiakirjaa saa esimerkiksi käsitellä siten, että ulkopuolinen voisi saada tietoa asiakirjasta.

Potilasasiakirjoja on säilytettävä huolellisesti säädetyn määräajan. Säilyttämisestä ja käsittelystä vastaa toimintayksikkö, jonka toiminnassa asiakirjat ovat syntyneet. Kun asiakirjan säilytysaika on päättynyt, ne tulee hävittää välittömästi. Hävittäminen tulee toimittaa siten, että sivulliset eivät saa tietoa asiakirjoista. Lisäksi potilasasiakirjojen lokitiedot tulee säilyttää eheinä ja muuttumattomina 12 vuotta niiden syntymisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa