Minilex - Lakipuhelin

Potilasasiakirjamerkintöjen korjaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli potilasasiakirjoissa olevia tietoja on korjattava, noudatetaan yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain säännöksiä. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja päivitettyjä. Rekisterinpitäjän on pyrittävä siihen, että käsittelyn tarkoitukseen nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä. Rekisterinpitäjältä ei voida kuitenkaan odottaa kohtuuttomia tai mahdottomia toimia.

Myös rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot oikaistaan ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada täydennettyä häntä koskevat puutteelliset henkilötiedot toimittamalla lisäselvitystä.

Jos potilasasiakirjoissa olevia tietoja korjataan, tulee korjaus tehdä siten, että alkuperäinen ja korjattu merkintä ovat myöhemmin luettavissa. Potilasasiakirjoihin tulee merkitä korjauksen tekijän nimi, virka-asema, korjauksentekopäivä ja korjauksen peruste. Jos potilasasiakirjoista poistetaan potilaan hoidon kannalta tarpeettomia tietoja, tulee siitä, sen tekijästä ja poistamisajankohdasta tehdä merkintä potilasasiakirjoihin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa