Minilex - Lakipuhelin

Potilaan tiedonsaantioikeus itseään koskevassa asiassa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Potilaalla on lain mukaan tiedonsaantioikeus. Hänen täytyy tietää omasta tilastaan ja eri mahdollisuuksista, jotta hän kykenee päättämään omasta hoidostaan. Tämä artikkeli kertoo ensinnäkin, mitä kaikkia tietoja tulee antaa. Sitten kerrotaan, milloin tietoja poikkeuksellisesti ei anneta. Lisäksi selvitetään, millä tavoin lääkärin tulee kertoa potilaalle.

Potilaan tiedonsaantioikeus koskee terveydentilaa, hoidon merkitystä, eri hoitovaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia sekä muita seikkoja, joilla voi olla merkitystä hoidon kannalta. Etenkin potilaalle tulee kertoa, mitä riskejä ja komplikaatioita kuhunkin hoitotapaan liittyy. Vakavassa ja riskialttiissa tilanteessa potilaalle tulee lähtökohtaisesti kertoa enemmän ja tarkemmin kuin muulloin. Potilaan siis tulee saada tarpeelliset tiedot päätöksenteon pohjaksi.

On kuitenkin kaksi tilannetta, joissa tietoja ei pidä antaa. Ensinnäkin potilas voi nimenomaisesti kieltäytyä siitä. Lisäksi lääkäri ei anna tietoja, jos tiedonanto ilmeisesti aiheuttaisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Tämä on harvinaista: Kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa potilas aiemman käytöksen perusteella yrittäisi itsemurhaa, jos kuulisi diagnoosin. Pelkkä epäilys ei riitä, vaan edellytetään ilmeistä vakavaa vaaraa.

Tiedot on annettava niin, että potilas ymmärtää ne. Lääkärin siis tulee käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä, ottaen huomioon potilaan koulutuksen, iän ja kulttuuritaustan. Jos potilaalla ja lääkärillä ei ole yhteistä kieltä, voidaan käyttää tulkkia. Tulkin käyttö vaatii potilaan suostumuksen, koska hänhän on ulkopuolinen, joka saa tietää potilaan terveydestä. Jos potilas ei ymmärrä asiaa esimerkiksi mielisairauden vuoksi, tiedot annetaan hänen läheiselleen; tästä kerrotaan tarkemmin eri artikkelissa.

Potilaan siis täytyy saada tarpeelliset tiedot omasta tilastaan ja hoitovaihtoehdoista, ymmärrettävässä muodossa. Tästä voi poiketa vain harvoin. Jos potilas ei omasta mielestään saa tietoja tarpeeksi tai ymmärrettävästi, hän voi tehdä asiasta muistutuksen tai kantelun.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa