Minilex - Lakipuhelin

Potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaan tiedonsaantioikeuden mukaan on potilaalle annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Tällöin esimerkiksi ennen hoitoon ryhtymistä potilaalle tulisi antaa selvitys hoidon mahdollisista riskitekijöistä ja komplikaatioista. Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys oma-aloitteisesti, eikä vain potilaan pyynnöstä. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle.

Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että potilas kykenee riittävästi ymmärtämään sen sisällön. Tällöin selvityksen antamisessa tulee välttää sellaisia ilmaisuja, joita potilaan ei voida olettaa tuntevan. Lisäksi selvitystä annettaessa tulisi ottaa huomioon potilaan ikä, koulutus, äidinkieli ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Potilaan itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan potilaan oikeutta itse päättää hänen henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa puuttumisesta. Näin ollen potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Mitä merkittävämmästä puuttumisesta potilaan koskemattomuuteen on kysymys, sitä tärkeämpää on vakuuttua potilaan tahdosta. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa