Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus valita hoitopaikka kiireettömässä hoidossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa on haluttu lisätä potilaan valinnanvapautta terveydenhuollon lainsäädänössä. Tällä on haluttu korostaa potilaan asemaa terveydenhuollon palveluissa siten, että potilaan lääketieteelliset tarpeet otetaan hoidon lähtökohdiksi. Tämän vuoksi on katsottu, että potilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palveluketjuunsa. Potilaalla onkin oikeus valita terveyskeskus taikka erikoissairaanhoidon toimintayksikkö joko oman kuntansa tai kuntayhtymän alueelta taikka tämän ulkopuolelta. Tässä artikkelissa käsitellään potilaan oikeutta valita hoitopaikka kiireettömässä hoidossa sekä oman kuntansa alueelta että myös sen ulkopuolelta. Kiireellistä sairaanhoitoa käsitellään muussa lakiartikkelissa.

Potilaalla on oikeus valita kuntansa alueelta tai sen ulkopuolelta se terveyskeskus ja terveysasema, josta hän saa perusterveydenhuollon palvelut. Potilaan valitessa terveysasema oman kuntansa alueelta on hänen tehtävä terveysaseman vaihtamisesta kirjallinen ilmoitus molemmille terveysasemille: sekä sille, jonka palveluita hän on käyttänyt, että myös sille, jonka hän valitsee tulevaksi terveysasemakseen. Jos henkilö valitsee terveysaseman oman kuntansa ulkopuolelta, on hänen tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä nyt hoitovastuussa olevan kunnan terveyskeskukselle että myös valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy potilaan valitsemalle terveysasemalle ja terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua siitä, kun potilaan tekemä ilmoitus on saapunut hänen valitsemalleen terveysasemalle taikka terveyskeskukselle. Potilas ei voi valita kuin vain yhden terveysaseman ja terveyskeskuksen. Uuden valinnan hän voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnastaan.

Potilaalla on myös mahdollisuus vaikuttaa erikoissairaanhoidon toimintayksikön valintaan. Jos lääkäri tai hammaslääkäri on arvioinut potilaan tarvitsevan erikoissairaanhoidon palveluja, voi potilas valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön joko siltä erityisvastuualueelta, jossa hänellä on kotikunta, taikka sen ulkopuolelta. Hoitopaikka on kuitenkin valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa eikä se voi kohdistua yksityiseen palveluntuottajaan. Hoitopaikan valinta yhteisymmärryksessä lähetteen laativan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa turvaa potilaan pääsyä hoitoon, koska lääkäri pystyy näin varmistamaan, että hoito pystytään varmasti toteuttamaan valitussa toimintayksikössä.

Potilaan valinnanvapauden lisäämisen tavoitteena on ollut varmistaa potilaan mahdollisuus saada hänen tarvitsemiaan palveluja hänelle sopivassa paikassa ja hänelle sopivaan aikaan. Vaikka valinnanvapaus on nykyään terveydenhuollossa lähtökohtana, kiireettömän hoitopaikan valinta ei kuitenkaan ulotu kaikille terveydenhuollon aspekteille kaikkiin tilanteisiin. Tästä syystä on vielä hyvä varmistaa potilaan valintaoikeuden soveltuminen tietyissä tilanteissa erikseen lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa