Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus rajat ylittävään terveydenhuoltoon EU-alueella

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

EU:n potilasdirektiivin myötä potilaalla on oikeus hakeutua sairaanhoitoon toiseen EU-maahan ja saada hoidosta sairausvakuutuslain mukainen korvaus. Korvaus maksetaan samoin kriteerein riippumatta siitä, onko hoito annettu kotimaassa vai toisessa EU-maassa. Suomalaiset voivat siis hakeutua hoitoon muihin EU-maihin ja muiden EU-maiden kansalaiset voivat hakeutua hoitoon Suomeen. Potilasdirektiivi on koko nimeltään direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa, ja se on Suomessa saatettu voimaan lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Korvausta voi saada lääkärin tai hammaslääkärin hoidosta ja tutkimuksista sekä lääkkeistä. Jotta hoito olisi korvattava, sen on kuuluttava terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Tähän palveluvalikoimaan kuuluvat ”lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntoutus”. Myös matkakustannuksista voi saada korvausta, mutta vain sen mukaan, mitä kulut olisivat olleet lähimpään hoitopaikkaan.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella annettu hoito ei ole korvattavaa. Lisäksi hoitoa ei korvata, jos siihen sisältyy kohtuuttoman suuri riski terveyshyötyyn nähden. Lisäksi hoito ei ole korvattava, jos terveyshyötyyn nähden hoidon vaikuttavuus on vähäinen ja kustannukset kohtuuttomat. Potilasta voidaan kuitenkin hoitaa, vaikka hoito ei kuuluisi palveluvalikoimaan, jos se on lääketieteellisesti välttämätöntä.

Lain mukaan kustannukset on maksettava ensin itse, ja sen jälkeen korvausta voi hakea Kelalta. Kustannuksista maksetaan korvaus sen suuruisena, mitä kustannus olisi ollut henkilön kotikunnan julkisessa terveydenhuollossa.

Direktiiviin liittyy läheisesti EU:n asetus, jonka mukaan potilaan on mahdollista hakea ennakkolupaa hoidon saamiseksi toisessa EU-maassa. Lupa on asetuksen mukaan myönnettävä, jos hoito kuuluu henkilön kotimaan lainsäädännössä säädettyihin etuuksiin ja henkilölle ei voida antaa tällaista hoitoa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa. Lupa voidaan myöntää myös jälkikäteen.

Hoitoon voi siis hakeutua ilman ennakkolupaa, vaikka vastaava hoito olisi saatavilla myös Suomessa. Tällöin kustannukset on maksettava ensin itse. Jos sen sijaan hoitoa ei ole saatavilla Suomessa kohtuullisessa ajassa, potilaalle voidaan myöntää ennakkolupa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa