Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus päättää hoidosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaan oikeus hoitoon tulee perustua hänen itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. Yksi hyvän hoidon takeista on, että hoito rakentuu potilaan itsemääräämisoikeuden varaan. Tämä tarkoittaa sitä, että hoito on suunniteltava ja toteutettava mahdollisimman pitkälle yhdessä potilaan kanssa. Potilaan tulee saada tietoa mahdollisimman monipuolisesti hänen terveydentilastaan ja mahdollisista vaihtoehtoisista hoitomuodoista. Jos tietoja ei voida antaa potilaalle, ne on annettava lähiomaisille.

Mikäli potilas ei itse pysty päättämään hoidostaan, niin silloin potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä henkilöä on kuultava ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä. Tällöin tulee selvittää mikä hoitomuoto vastaisi parhaiten potilaan tahtoa. Jos potilaan tahdosta ei saada selvyyttä, niin potilasta tulee hoitaa tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena. Käytännössä tällainen tilanne voi olla käsillä, kun täysi-ikäinen potilas ei pysty mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi päättämään omasta hoidostaan. Hoitoon tulee saada näissä tilanteissä laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun läheisen henkilön suostumus.

Potilaan itsemääräämisoikeuden johdosta, potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta. Potilas voi vaatia, että hoito keskeytetään välittömästi tai että hoitoa ei lainkaan aloiteta. Periaatteessa potilas voi kieltäytyä myöskin tietystä yksittäisestä hoitotoimenpiteestä. Jos potilas kieltäytyy, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Kuitenkin, jos potilas kieltäytyy tietystä hoitotoimenpiteestä, ja hoito käy näin tarkoituksettomaksi niin hoitoa ei tarvitse antaa. Yhteistyö potilaan kanssa ei kuitenkaan poista vastuuta lääketieteellisestä vastuusta hoidosta. Eli periaatteessa potilas ei määrää hoidostaan vaan voi ainoastaan vaikuttaa siihen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa