Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus kieltäytyä hoidosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on oikeus itse päättää hänen henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa puuttumisesta. Tämän takia potilaalle annettavan hoidon luvallisuuden edellytyksenä on potilaan suostumus. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hänelle suunnitellusta tai jo aloitetusta hoidosta ja tällaista päätöstä on terveydenhuollon ammattihenkilön kunnioitettava.

Potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Mitä merkittävämmästä puuttumisesta potilaan koskemattomuuteen on kysymys, sitä tärkeämpää on vakuuttua potilaan tahdosta. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos potilaan laillinen edustaja, lähiomainen tai muu läheinen kieltää hoidon antamisen tai hoitotoimenpiteen tekemisen potilaalle, potilasta on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä suostumisesta kieltäytyvän henkilön kanssa muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Jos potilaan tahdosta ei tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voida saada selvitystä, on potilaalle annettava hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito. Jos potilas on kuitenkin aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, ei potilaalle saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa