Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeus kieltää tietojen luovutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilastiedolla tarkoitetaan potilasta koskevaa tietoa, joka sisältyy potilaslaissa tarkoitettuun potilasasiakirjaan.

Potilastietojen luovutuksen tulee perustua joko potilaan antamaan suostumukseen tai lakiin. Pääsäännön mukaan tietoja saa luovuttaa ainoastaan toiselle terveydenhuollon palvelujen antajalle potilaan terveyden- ja sairaanhoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Terveydenhuollon ammattihenkilön kuten esimerkiksi lääkäri tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Tietojen salassapidon tarkoitus on turvata itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyden suojaa.

Tietojen luovutus sivullisille edellyttää aina potilaan kirjallista suostumusta. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella. Sivullisia ovat kaikki muut kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Tietojen luovutuksesta tulee aina tehdä merkintä potilasasiakirjoihin.

Potilastietojen luovutusta koskevasta suostumuksesta ja kiellosta on laadittava potilaan allekirjoittama asiakirja. Suostumusasiakirjassa on oltava tiedot valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista ja niiden vaikutuksista potilasta koskevien tietojen käsittelyyn. Kieltoasiakirjassa tulee olla selvitys siitä, että terveyden- ja sairaanhoitoa annettaessa ei voida käyttää voimassa olevan kiellon kohteena olevia tietoja, vaikka ne olisivat hoidon kannalta merkityksellisiä. Tieto tulee rekisteröidä kieltoasiakirjan vastaanottajan toimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa