Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeudet hammaslääkärissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaan oikeudet hammaslääkärissä tai toisin sanoen suun terveydenhuollossa eivät perusteiltaan poikkea muussakaan terveydenhuollossa potilaalla olevista oikeuksista. Potilaalla on samat lain takaamat potilaan oikeudet niin julkisessa kuin yksityisessä hammaslääkärissä. Kaikilla on lähtökohtaisesti oikeus päästä laadukkaaseen, terveydentilansa edellyttämään hoitoon laissa säädetyssä ajassa terveydenhuollon käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa. Kiireelliseen hoitoon on päästävä viipymättä.

Yleisiä terveydenhuollon periaatteita ovat potilaiden hyvä, syrjimätön ja yhdenvertainen kohtelu sekä ihmisarvon ja yksityisyyden kunnioittaminen. Potilailla on itsemääräämisoikeus ja oikeus saada tietoa terveydentilaansa ja hoitoonsa liittyen. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaan henkilökohtaiset tiedot on pidettävä salassa.

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää julkiset hammaslääkäripalvelut. Suun terveydenhuollon palveluihin kuuluvat muun muassa väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta, terveystarkastukset, suun sairauksien ehkäisy sekä potilaan hoito ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen. Hoitotakuun mukaan kiireetön hammashoito tulisi järjestää viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Poikkeuksellisesti tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää vielä kolmella kuukaudella.

Sekä yksityisellä että julkisella puolella palveluja annettaessa hammaslääkärissä on oltava asianmukaiset tilat ja laitteet. Hammaslääkärin henkilökunnalla tulee olla toiminnan edellyttämä lupa, asianmukainen koulutus ja ammattitaito. Luonnollisesti hammaslääkärin tulee pyrkiä edistämään potilaan suun terveyttä mahdollisimman laadukkaasti. Toiminnan tulee olla lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon potilaan turvallisuus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa