Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeudesta tehdä kantelu


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Potilas on toisinaan tyytymätön hoitoonsa tai kohteluunsa julkisessa terveydenhuollossa. Silloin hän voi tehdä kantelun. Artikkeli kertoo ensinnäkin, kenelle kantelu tehdään ja miten. Lisäksi kerrotaan, mitä muita vaihtoehtoja tyytymättömällä potilaalla on.

Kantelu voidaan tehdä useille eri tahoille. Se voidaan tehdä aluehallintovirastolle tai Valviralle (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle). Mikäli epäillään, ettei viranomainen noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, kantelu voidaan tehdä eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Kantelu on vapaamuotoinen asiakirja, jonka tekemiseen ei ole erityisiä määräaikoja. Kantelu tehdään lähtökohtaisesti kirjallisesti, mutta myös tietynlaisia sähköisiä asiakirjoja voidaan ottaa vastaan. Kantelun tekee ensi sijassa potilas itse. Sen voi kirjoittaa myös hänen läheisensä, jos potilas on esimerkiksi kipsissä, tajuton, mielenvikainen tai kuollut.

Potilaalla on käytössään muitakin välineitä ilmaista tyytymättömyytensä. Kantelu on näet hieman hampaaton väline, sillä se ei yleensä johda sanktioihin eikä toimintatapojen muutokseen. Potilas voi tehdä muistutuksen, joka usein johtaa muutokseen hänen hoidossaan tai laitoksen tavoissa. Jos hän kärsi henkilövahingon, hän voi vaatia korvauksia potilasvahinkoilmoituksella. Toisinaan on aihetta rikosilmoitukseen. Kantelun tekeminen ei sulje pois mitään näistä vaihtoehdoista.

Potilas voi kannella huonosta hoidosta tai kohtelusta eri viranomaisille. Kantelu tehdään vapaamuotoisesti ilman määräaikaa. Kantelun lisäksi tai sijasta potilas voi reagoida huonoon hoitoon tai kohteluun monilla muillakin tavoilla.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa