Minilex - Lakipuhelin

Potilaan oikeudesta tehdä kantelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilas on toisinaan tyytymätön hoitoonsa tai kohteluunsa julkisessa terveydenhuollossa. Silloin hän voi tehdä asiasta kantelun.

Kantelu voidaan tehdä useille eri tahoille. Se voidaan tehdä aluehallintovirastolle tai Valviralle (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle). Mikäli epäillään, ettei viranomainen noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, kantelu voidaan tehdä eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Kantelu on vapaamuotoinen asiakirja, jonka tekemiseen ei ole erityisiä määräaikoja. Kantelu tehdään lähtökohtaisesti kirjallisesti, mutta myös tietynlaisia sähköisiä asiakirjoja voidaan ottaa vastaan. Kantelun tekee ensi sijassa potilas itse. Sen voi kirjoittaa myös hänen läheisensä, jos potilas on esimerkiksi kipsissä, tajuton, mielenvikainen tai kuollut.

Potilaalla on käytössään muitakin välineitä ilmaista tyytymättömyytensä. Kantelu on näet hieman tehoton väline, sillä se ei yleensä johda sanktioihin eikä toimintatapojen muutokseen. Potilas voi tehdä muistutuksen, joka usein johtaa muutokseen hänen hoidossaan tai laitoksen tavoissa. Jos hän kärsi henkilövahingon, hän voi vaatia korvauksia potilasvahinkoilmoituksella. Toisinaan on aihetta rikosilmoitukseen. Kantelun tekeminen ei sulje pois mitään näistä vaihtoehdoista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa