Minilex - Lakipuhelin

Potilaan kuoleman jälkeinen potilastietojen käyttö


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Potilastiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja. Niitä sisältävät asiakirjat täytyy lähtökohtaisesti pitää salassa. Yksityisyyden suoja ei lakkaa potilaan kuolemaan, joten myöskään salassapito ei lakkaa. Mutta toisinaan on asiallinen ja painava tarve tietää, millainen oli potilaan tila vähän ennen kuolemaan. Siksi laissa säädetään tilanteista, joissa potilastietoja voidaan paljastaa potilaan kuoltua.

Potilastietoja voi antaa sille, joka tarvitsee niitä tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Hänen tulee tehdä asiasta perusteltu kirjallinen hakemus. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että potilas teki vakavasti sairaana testamentin, jota sukulainen pitää pätemättömänä. Tämän selvittämiseksi sukulainen tarvitsee tietoja potilaan tuolloisesta terveydentilasta. Sukulainen voi hakemuksella saada tietää myös vainajan periytyvästä sairaudesta. Sen sijaan uteliaisuus ei ole riittävä peruste.

Hakemuksen johdosta terveydenhuollon yksikkö harkitsee, onko tietoja syytä antaa. Tietoja paljastetaan vain siltä osin, kuin on lain mukaan tarpeen: Potilaan muut tiedot pidetään salassa.

Vainajan potilastietoja voidaan paljastaa myös muulloin tai laajemmin, jos potilas eläessään antoi siihen suostumuksensa. Suostumuksen täytyy olla tietoinen, vapaaehtoinen ja nimenomainen. Ellei sellaista ole, noudatetaan äskeisiä sääntöjä.

Kuolleen potilaan potilastietoja paljastetaan vain, jos suostumuksesta tai laista johtuu niin. Laki sallii sen silloin, kun joku tarvitsee potilastietoja tärkeiden intressien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa