Minilex - Lakipuhelin

Potilaan kuoleman jälkeinen potilastietojen käyttö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilastiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja. Niitä sisältävät asiakirjat täytyy lähtökohtaisesti pitää salassa. Yksityisyyden suoja ei lakkaa potilaan kuolemaan, joten myöskään salassapito ei lakkaa. Toisinaan on kuitenkin asiallinen ja painava tarve tietää, millainen oli potilaan tila vähän ennen hänen kuolemaansa. Siksi laissa säädetään tilanteista, joissa potilastietoja voidaan paljastaa potilaan kuoltua.

Potilastietoja voi antaa sille, joka tarvitsee niitä tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Hänen tulee tehdä asiasta perusteltu kirjallinen hakemus. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että potilas teki vakavasti sairaana ollessaan testamentin, jota sukulainen pitää pätemättömänä. Tämän selvittämiseksi sukulainen tarvitsee tietoja potilaan tuolloisesta terveydentilasta. Sukulainen voi hakemuksella saada tietää myös vainajan periytyvästä sairaudesta. Sen sijaan uteliaisuus ei ole riittävä peruste. 

Hakemuksen johdosta terveydenhuollon yksikkö harkitsee, onko tietoja syytä antaa. Tietoja paljastetaan vain siltä osin, kuin on lain mukaan tarpeen. Potilaan muut tiedot pidetään salassa. Henkilö, jolle näitä tietoja annetaan, ei saa luovuttaa niitä edelleen tai käyttää niitä muuhun, kuin hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.

Vainajan potilastietoja voidaan paljastaa myös muulloin tai laajemmin, jos potilas eläessään antoi siihen suostumuksensa. Suostumuksen täytyy olla tietoinen, vapaaehtoinen ja nimenomainen. Ellei sellaista ole, noudatetaan edellä kerrottuja sääntöjä.

Kuolleen potilaan potilastietoja paljastetaan vain, jos suostumuksesta tai laista johtuu niin. Laki sallii sen silloin, kun joku tarvitsee potilastietoja tärkeiden intressien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa