Minilex - Lakipuhelin

Potilaan itsemääräämisoikeus sallii hoidosta kieltäytymisen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on lain mukaan itsemääräämisoikeus, mikä tarkoittaa, että potilasta täytyy hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Siksi potilaalla on esimerkiksi oikeus kieltäytyä lääkärin tarjoamasta hoidosta, osasta hoidosta tai toimenpiteestä. Tällöin potilasta on mahdollisuuksien mukaan hoidettava jollakin muulla lääketieteellisesti hyväksytyllä tavalla, johon hän suostuu. Jos hoidosta ei päästä potilaan kanssa yhteisymmärrykseen, siitä päättää lääkäri lääketieteellisin perustein asiantuntijuudensa perusteella. Potilaalla ei ole oikeutta saada mitä tahansa hoitoa hän haluaa, vaan hoidon tulee aina olla lääketieteellisesti hyväksyttävää.

Joskus potilaan tahtoa ei saada noin vain selville. Näin on esimerkiksi, jos potilas on mielenvikainen, kehitysvammainen tai tajuton, eikä hän ole ilmaissut hoitotahtoaan ollessaan järjissään. Tällöin kuullaan potilaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä potilaan tahdon selvittämiseksi. On mahdollista, että myöskään edustaja tai läheinen ei tiedä, millaista hoitoa potilas tahtoi. Silloin potilasta hoidetaan tavalla, jota voidaan pitää hänen etunsa mukaisena. Samoin tehdään, jos läheiset ovat erimielisiä.

Tärkeä hoitopäätös vaatii lähtökohtaisesti edustajan tai läheisen tietoisen suostumuksen, kun potilaan tahtoa ei saada selville. Jos edustaja tai läheinen kieltää tietyn hoidon, potilasta on hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksytyllä tavalla, yhteisymmärryksessä kieltäytyjän kanssa. Potilaan edustajalla, omaisella tai läheisellä ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää hoitoa, joka torjuu potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran. Sellaisesta voi päättää vain potilas itse.

Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeus riippuu siitä, pidetäänkö häntä riittävän kypsänä päättämään omasta hoidostaan. Mitään tarkkaa ikärajaa ei ole. Jos häntä pidetään riittävän kypsänä, hänen itsemääräämisoikeutensa on samanlainen kuin aikuisen. Jos ei pidetä, häntä hoidetaan yhteisymmärryksessä huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa.

Itsemääräämisoikeus antaa potilaalle mahdollisuuden vaikuttaa omaan hoitoonsa. Jos hän ei halua jotain raskasta tai epämiellyttävää hoitoa, sitä ei anneta väkisin. Toisinaan potilas ei itse kykene käyttämään itsemääräämisoikeuttaan, ja silloin hänen edustajansa ja läheisensä toimivat hänen puolestaan. He eivät kuitenkaan voi tehdä kohtalokkaita päätöksiä potilaan puolesta.

Joissain tapauksissa potilaan tahtoa ei kuitenkaan voida ottaa huomioon. Silloin on kyse mielenterveyslain, päihdehuoltolain, tartuntatautilain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesta pakkohoidosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa