Minilex - Lakipuhelin

Potilaan itsemääräämisoikeus saattohoidossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Saattohoito on vaikeasti sairaan potilaan hoitoa, jolla pyritään lievittämään pian kuolevan potilaan oireita. Saattohoitoa annetaan, kun potilaan sairaus on edennyt siihen pisteeseen, ettei mitään ole enää tehtävissä sairauden etenemisen estämiseksi. Parantavasta hoidosta on tällöin luovuttu.

Potilaalla on terveyden- ja sairaanhoidossa tiettyjä oikeuksia, joista yksi on itsemääräämisoikeus. Itsemääräämisoikeus merkitsee potilaan oikeutta päättää koskemattomuuteensa puuttumisesta, joten potilas saa siis päättää, suostuuko hän lääkärin ehdottamaan hoitoon vai kieltäytyykö hän siitä. Pääsääntöisesti potilasta ei voida hoitaa vastoin hänen tahtoaan, vaan hoidon täytyy tapahtua yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Potilaalla on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon sekä oikeus kieltäytyä hoidosta, vaikka hoitamatta jättäminen johtaisikin vakavaan ruumiinvammaan tai jopa kuolemaan.

Päätös saattohoitoon siirtymisestä kuuluu näin ollen myös potilaan itsemääräämisoikeuden piiriin. Saattohoitoon siirtyminen on tärkeä hoitopäätös, josta on keskusteltava potilaan kanssa perusteellisesti ja potilaan tulee osoittaa tahtonsa saattohoidon aloittamiseen. Ketään ei voida tahdonvastaisesti siirtää saattohoitoon.

Jos potilas ei kykene käyttämään itsemääräämisoikeuttaan esimerkiksi sairauden aiheuttamien oireiden vuoksi, potilaan laillinen edustaja, lähiomainen tai muu läheinen tekee päätöksen hänen puolestaan. Jos potilas on kuitenkin aikaisemmin osoittanut hoitoa koskevan tahtonsa, on tahtoa kunnioitettava, mikäli ei ole syytä epäillä tahdon muuttuneen.

Saattohoitopäätös pitää sisällään päätöksen pidättäytyä elvytyksestä. Kun potilas on vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, ei potilaalle saa antaa hänen tahtoaan vastoin olevaa hoitoa, vaikka hoidon antamatta jättäminen voisi merkitä potilaan menehtymistä. Saattohoidossa ei pyritä enää estämään kuolemaa, mutta siinä ei missään nimessä ole kyse aktiivisesta kuolemaan auttamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa