Minilex - Lakipuhelin

Potilaan itsemääräämisoikeus lääkehoidossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tämä on ehdoton lähtökohta laissa ja potilaan tahtoa on kunnioitettava. Potilaalla on itsemääräämisoikeus koskien omaa terveydenhoitoaan, eli hänellä on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Hoitotoimenpiteisiin voidaan ryhtyä vain potilaan suostumuksella. Potilas voi siten kieltäytyä myös hoidosta, vaikka se johtaisi hänen terveytensä vahingoittumiseen. Potilas voi esimerkiksi kieltäytyä lääkehoidosta, vaikka sairaus olisi ilman lääkitystä hengenvaarallinen. Häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Potilaalle ei voi väkisin antaa lääkkeitä, mikä olisi hänen perusoikeuttaan, henkilökohtaista koskemattomuutta, loukkaavaa. 

Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, pyritään selvittämään, millainen hoito parhaiten vastaa hänen tahtoaan. Tällöin potilaan edustajaa tai lähiomaista kuullaan ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä tahdon selvittämiseksi. Mikäli tahdosta ei saada selvitystä, potilasta on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena. Lääkehoitoon tarvitaan tällöin edustajan tai lähiomaisen suostumus. 

Alaikäinen potilas, joka kykenee ikänsä ja kehitystasonsa puitteissa itse antamaan mielipiteensä lääkehoidosta, on hänen mielipiteensä selvitettävä tai jos hän kykenee päättämään hoidostaan, on häntä hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Mikäli hän ei tähän kykene, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan kanssa.

Lakipuhelin neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa