Minilex - Lakipuhelin

Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitotahto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaalla on perusoikeutena itsemääräämisoikeus. Itsemääräämisoikeus on potilaan oikeutta päättää itse hänen henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttumisesta. Potilaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa siten sitä, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaalla on itsemääräämisoikeutensa nojalla oikeus kieltäytyä hoidosta tai tietystä hoitotoimenpiteestä, jolloin häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Joskus potilas ei esimerkiksi mielenterveydenhäiriön vuoksi pysty päättämään hoidostaan. Tällöin potilaan laillista edustajaa tai potilaan läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan omaa tahtoa. Jos tietoa tästä ei ole, hoidetaan potilasta sillä tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena. Tärkeä hoitotoimenpide edellyttää myös laillisen edustajan tai potilaan läheisen suostumusta, jonka osalta on otettava huomioon potilaan aiemmin ilmaisema hoitotahto tai sellaisen puuttuessa, potilaan henkilökohtainen etu.

Jos potilaan tahdosta ei voida saada tietoa esimerkiksi mielenterveydenhäiriön vuoksi tai kiireellisessä tapauksessa potilaan tajuttomuudesta johtuen, olisi hyvä, jos potilas olisi tehnyt vapaaehtoisen hoitotahdon. Hoitotahdosta selviää potilaan mielipide häneen kohdistuneeseen hoitoon jopa hyvin yksityiskohtaisella tasolla. Hoitotahto olisi hyvä tehdä kirjallisesti ja siitä olisi syytä myös halutessaan ilmoittaa läheisilleen, jotta tilanteen sattuessa on tieto potilaan tekemästä hoitotahdosta. Hoitotahto voidaan tehdä täysin vapaamuotoisesti tai halutessaan jo valmiille kaavakkeelle.

Potilaalla on siis lähtökohtaisesti oikeus määrätä henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa kohdistuvasta puuttumisesta. Poikkeuksia tästä kuitenkin löytyy esimerkiksi mielenterveyslaista ja tartuntatautilaista. Hoitotahto toteuttaa potilaan itsemääräämisoikeutta niissä tilanteissa, joissa potilaan omasta tahdosta ei saada selvyyttä esimerkiksi mielenterveydenhäiriön tai äkillisen onnettomuuden seurauksena. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa