Minilex - Lakipuhelin

Potilaan itsemääräämisoikeus ensihoidossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaalle taataan laissa tiettyjä oikeuksia, joista yksi on hänen itsemääräämisoikeutensa. Itsemääräämisoikeus tarkoittaa potilaan oikeutta päättää itse koskemattomuuteensa puuttumisesta. Lähtökohtaisesti potilaalle ei siis voida antaa hoitoa ilman hänen suostumustaan, ja potilaalla on myös oikeus kieltäytyä hoidosta tai pyytää hänelle annettavan hoidon keskeyttämistä. Hoidon on siis tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, eikä potilasta voida hoitaa vastoin hänen tahtoaan, vaikka hoidon antamista voitaisiin pitää potilaan terveyden kannalta järkevänä vaihtoehtona.

Ensihoidossa on kyse ensihoitajien (käytännössä siis ambulanssihenkilökunnan) potilaalle antamasta hoidosta, jonka tavoitteena on pelastaa potilaan henki tai estää vamman paheneminen. Ensihoitoa annetaan terveydenhuollon yksikön ulkopuolella eli esimerkiksi paikassa, johon ambulanssi on hälytetty.

Ensihoitoa saava potilas ei välttämättä ole sellaisessa tilassa, etteikö hän kykenisi ilmaisemaan tahtoaan hoitonsa suhteen. Tällöin potilasta voidaan pääsääntöisesti hoitaa vain hänen suostumuksellaan, ja potilaan kieltäytyessä hoidosta häntä tulisi pyrkiä hoitamaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan jollain toisella lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Tilanteessa, jossa vaaditaan kiireellistä ensihoitoa, voi kuitenkin usein olla mahdotonta keskustella potilaan kanssa hoitoon ryhtymisestä. Potilas voi esimerkiksi olla tajuttomassa tilassa, jolloin hän ei luonnollisesti kykene antamaan suostumusta hoidon aloittamiseen. Tällöin henkilölle, jonka terveys tai henki on vaarassa, on annettava vaaran torjumiseksi tarpeellista ensihoitoa, vaikka hänen tahtoaan ei tajuttomuuden tai muun syyn johdosta kyetä selvittämään. Ensihoidolla turvataan tällöin potilaan oikeutta elämään.

Jos potilas kuitenkin on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmoittanut kieltäytyvänsä tällaisesta hoidosta, on hänen tahtoaan kunnioitettava, eikä ensihoitotoimenpiteisiin saada ryhtyä. Esimerkiksi itsemurhayritys ei toisaalta ole tulkittavissa hoidosta kieltäytymiseksi.

Mikäli täysi-ikäinen potilas ei mielenterveyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, on hänelle annettava sellaista ensihoitoa, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa