Minilex - Lakipuhelin

Päihdehuollon toimintayksiköt

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päihdehuollon palveluja voidaan järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon yleisten palvelujen lisäksi myös päihdehuoltoon erikoistuneiden toimintayksiköiden palveluina. Erityishuollon toimintayksiköitä voivat olla esimerkiksi A-klinikat, nuorisoasemat, katkaisuhoitoasemat ja tukiasuntoyksiköt.

Valtion päihdehuollon toimintayksiköt toimivat ohjesäännön mukaisesti. Toimintayksikössä voi toimia esimerkiksi lääkäri, johtaja, apulaisjohtaja, psykologi, tutkimussihteeri, ylihoitaja, osastonhoitaja, sosiaalityöntekijä ja vastaava sosiaalityöntekijä. Yksiköissä voi olla myös muita vakinaisia tai tilapäisiä virkamiehiä tai työntekijöitä. Näihin toimintayksikön virkoihin on säädetty päihdehuoltoasetuksessa kelpoisuusehdot.

Valtion toimintayksiköissä voivat toimia hoitoryhmä ja asiakasryhmä. Asiakasryhmä koostuu toimintayksikön asiakkaista ja se voi tehdä aloitteita ja esityksiä koskien toimintayksikön toimintaa. Hoitoryhmän täytyy huolehtia siitä, että asiakkailla on mahdollisuus osallistua hoidon suunnitteluun, toimenpiteiden valintaan ja hoitoyhteisön toimintaan. Hoitoryhmä on oltava jokaisessa sellaisessa sosiaalihuollon toimintayksikössä, jossa annetaan tahdosta riippumatonta hoitoa. Asiakasryhmää ei tällaisessa yksikössä tarvitse olla, mutta sellainen voidaan kuitenkin perustaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa