Minilex - Lakipuhelin

Päihdehuollon rekisteri

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sosiaalihuollon rekisterejä koskevan sääntelyn tarkoituksena on toteuttaa yhdenmukaisia menettelytapoja käsiteltäessä sosiaalihuollon asiakasta koskevia tietoja ja sitä kautta myös edistää sosiaalihuollon tehtävien asianmukaista hoitamista. Päihdehuoltoa käyttävän tiedot on kirjattava rekisteriin. Päihdehuollon asiakasrekisteri on sosiaalihuollon henkilörekisteri, jonne tallennetaan kaikki asiakirjat pois lukien mahdolliset palvelutarvetta koskevat ilmoitukset ja pyynnöt.

Sen ammatillisen henkilöstön, joka osallistuu asiakastyöhön, tulee kirjata muun muassa sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot määrämuotoisina asiakirjoina. Myös perustiedot tulee tallettaa asiakasasiakirjoihin, jotka ovat asiakkaasta tietoja sisältäviä asiakirjoja.

Asiakirjat tulee tallettaa. Kirjaamisvelvollisuus syntyy silloin, kun palvelunantaja on saanut tiedon henkilön palveluntarpeesta tai ryhtynyt toteuttamaan sosiaalipalvelua. Myös asiakkuuden päättymisestä on kirjattava asiakaskirjaan ja kaikki kirjaukset tulee tehdä viipymättä sen jälkeen, kun asiakkaan asiaa on käsitelty.

Päihdehuollon rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakasasiakirjat täytyy säilyttää 30 vuotta siitä, kun palvelu on päättynyt tai 12 vuotta asiakkaan kuolemasta. Kuitenkin jos asiakas on syntynyt 8.,18., tai 28. päivänä täytyy kaikki asiakasasiakirjat säilyttää pysyvästi.

Lähtökohtaisesti päihdehuollon asiakkaalla on aina oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Silloin esimerkiksi kuitenkin, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun henkilön oikeuksille, tarkastusoikeutta voidaan rajata. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä, tulee hänen tehdä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle hänen itsensä allekirjoittamana tai vastaavasti varmennetussa asiakirjassa. Hän voi esittää pyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa