Minilex - Lakipuhelin

Päihdehuollon palvelusuunnitelma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päihdehuolto sijoittuu sosiaali- ja terveydenhuollon välimaastoon sen luonteen vuoksi, mutta on kuitenkin varsinaisesti sosiaalihuoltoon kuuluvaa, joten päihdepalveluita käyttävä on sosiaalihuollon asiakas. Silloin kun sosiaalihuoltoa, kuten päihdehuoltoa, toteutetaan, täytyy lähtökohtaisesti laatia asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma. Päihdehuollon palvelusuunnitelmasta voidaan käyttää myös kuntoutussuunnitelman termiä. Tässä artikkelissa palvelusuunnitelmasta puhuttaessa käytetään sitä vastaamaan päihdehuoltoasetuksen virallista kuntoutussuunnitelman termiä.

Palvelusuunnitelma laaditaan asiakkaan päihdehuollon tarpeen arvioimiseksi. Se on kokonaissuunnitelma asiakkaalle haettavista ja annettavista palveluista. Lisäksi sen tekemiseen voi tilanteesta riippuen osallistua asiakkaan itsensä ja palvelun järjestäjän lisäksi esimerkiksi erilaisia terveydenhuollon asiantuntijoita. Suunnitelman tarkoituksena on turvata asiakkaalle hoidon saaminen. Se tehdään vain tarvittaessa, ellei kyse ole tahdosta riippumattomasta hoidosta, jolloin suunnitelma on tehtävä jokaisessa tapauksessa. Palvelusuunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan.

Suunnitelmassa tulee olla ilmoitettuna ne keskeiset asiat, joihin palveluilla pyritään vaikuttamaan. Lisäksi mainitaan ne keinot ja arvioitu aika, jonka kuluessa asetetut tavoitteet pyritään toteuttamaan. Suunnitelmasta on myös käytävä ilmi, miten mahdollisesti henkilön huollossa olevan lapsen hoidon ja tuen tarve on huomioitu. Lisäksi palvelusuunnitelmassa on oltava selvitys tahdosta riippumattoman hoidon jälkeen annettavan tuen järjestämisestä, jos kyse on tahdosta riippumatta annettavasta hoidosta. Tavoitteena on, että asiakkaalle muodostuu selkeä kuva hoidon sisällöstä ja sen kulusta.

Palvelun järjestäjä seuraa palvelusuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja arvioi niitä. Mikäli päihdehuollon asiakkuus jatkuu, suunnitelmaa on syytä päivittää ja tarkistaa vastaamaan nykyisiä olosuhteita. Samalla voidaan sopia mahdollisesti tarvittavista jatkohoito- ja tukitoimista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa