Minilex - Lakipuhelin

Päihdehuollon palvelujen järjestäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päihdehuolto kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiselle toiminta-alueelle. Päihdehuollon palvelujen järjestämisestä vastaa kunta. Kunnan tulee huolehtia siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päihdehuollon palvelut ja toiminnat tulee yhteensovittaa, jotta kuntalaiset voivat käyttää kokonaisvaltaista päihdehuollon palvelujärjestelmää. Palvelut järjestetään ensisijaisesti avohuollossa, jotta tukitoimenpiteet ovat helposti saatavissa, joustavia ja monipuolisia.

Päihdehuoltopalvelujen järjestämisvastuu on siis kunnalla. Kunnan tulee palveluja järjestäessään huolehtia siitä, että palveluja on saatavissa tarvittavassa laajuudessa niinä vuorokauden aikoina, joina niitä tarvitaan. Sosiaalipäivystykseen onkin saatava yhteys kaikkina viikonpäivinä ja ympäri vuorokauden kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Päivystyksen keino tarjota apua päihdeongelmaiselle on esimerkiksi ohjauksen ja neuvonnan antaminen.

Päihdehuollon palveluja järjestetään yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehittämällä ja antamalla palveluja tarvitsevalle erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. Järjestelmän täytyy aina olla kykeneväinen palvelemaan päihdeongelmaista ihmistä. Mikäli siis yleiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eivät riitä, täytyy asiakas ohjata erityisen päihdehuollon pariin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa