Minilex - Lakipuhelin

Päihdehuollon maksut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päihdehuollon piiriin kuuluu monenlaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, joista osa on maksullisia ja osa maksuttomia. Julkisessa päihdehuollossa maksuttomuudella, maksun kiinteällä enimmäismäärällä ja maksukatolla on pyritty saamaan palvelut kaikkien tavoitettaviin siten, että kohtuulliset maksut eivät olisi esteenä palveluiden käyttämiselle.

Julkiset päihdehuollon palvelut ovat pitkälti maksuttomia. Kun kyse on polikliinisesta päihdehuollosta, palvelu on kokonaan maksutonta. Tällaisia ovat esimerkiksi neuvonta-, ohjaus- ja tukipalvelut.

Kaikki päihdehuollon toimenpiteet eivät kuitenkaan ole maksuttomia, vaan muidenkin kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoin niistä saadaan periä ns. asiakasmaksu. Palveluista perittävä asiakasmaksu saa olla enintään sen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Valtioneuvosto vahvistaa joka toinen vuosi ajantasaiset enimmäismäärät asiakasmaksuille. Henkilön maksukyky voidaan ottaa huomioon asiakasmaksua määritettäessä, jolloin maksullinen palvelu saattaa olla pienituloiselle palvelun käyttäjälle edullisempi.

Päihdehuoltolain mukainen laitoshuolto ei ole maksutonta avohuollon tukitoimien tapaan. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa henkilöltä voidaan periä asiakasmaksua hoidosta ja ylläpidosta enintään 48,90 euroa yhdeltä hoitopäivältä. Jos kyse on esimerkiksi sosiaalihuollon toimintayksikössä annetusta hoidosta, jonka kesto on vain päivän tai yön, voidaan henkilöltä periä enintään 22,50 euroa. Maksua ei kuitenkaan saa tällöinkään periä polikliinisesta päihdehuollosta, joka on aina maksutonta.

Asiakasmaksujen palvelukohtaisten enimmäismäärien lisäksi julkisten terveyspalveluiden käyttäjän lopulta maksettavaksi tulevaan määrään vaikuttaa vuosittainen maksukatto. Maksukatto tarkoittaa asiakasmaksujen enimmäismäärää, jonka asiakas voi vuoden aikana käyttämistään palveluista joutua maksamaan. Maksukatto on 590 euroa. Mikäli tämä 590 euron maksukatto siis täyttyy henkilöllä vuoden aikana, maksulliset palvelut ovat lähtökohtaisesti maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun asti. Kuitenkin laitoshoidosta voidaan tämänkin jälkeen periä ylläpitomaksu palvelun käyttäjältä.

Päihdehuollon maksuihin voi olla mahdollista saada tukea Kelasta. Myös kunta voi tarjota taloudellista tukea antamalla maksusitoumuksen. Tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja, joten tarkempia tietoja kannattaa kysyä kunnan sosiaalitoimesta.

Edellä kuvatut asiakasmaksut maksukattoineen koskevat julkista terveydenhuoltoa. Julkisten päihdehuollon palveluiden sijasta voidaan kuitenkin turvautua myös yksityiseen päihdehuoltoon. Yksityisen päihdehuollon maksut asiakas maksaa kokonaisuudessaan itse.

Vinkit

  • Polikliininen päihdehuolto on maksutonta.
  • Asiakkaan maksukyky voi vaikuttaa asiakasmaksun suuruuteen, jos palvelu on maksullinen.
  • Päihdehuollon maksuihin voi olla mahdollista saada tukea Kelasta tai kunnalta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa