Minilex - Lakipuhelin

Päihdehuollon laatusuositus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteinen päihdepalveluiden laatusuositus toimii pohjana laadukkaiden päihdepalvelujen tarjoamiseen. Päihdehuollon laatusuosituksilla on tarkoitus parantaa päihdepalvelujen laatua. Laatusuositus on laadittu melko yksityiskohtaiseksi ja konkreettiseksi, jotta tarvittava hyöty on helposti saatavilla. Päihteet ovat merkittävä terveysriski Suomessa eikä kulutuksen ennuste ole ainakaan alenemaan päin. Laadukas päihdehuolto edellyttää sosiaalisen vastuun jakamista ja yhteisten periaatteiden konkretisointia. 

Laatusuositusten mukaan päihdehuollon palvelujen järjestäminen edellyttää kuntien välistä yhteistyötä, jotta palvelujen laatu ja saatavuus voidaan turvata. Laatusuosituksissa on otettu kantaa päihdetyön lähtökohtiin sekä strategiseen suunnitteluun asiakastyössä, yhtenäisen palvelujärjestelmän suunnitelmalliseen käyttöön, asiakkaan oikeuksiin ja tarpeisiin, toimitilojen tasoon, henkilöstön mitoitukseen, osaamiseen ja työssä jaksamiseen, varsinaiseen asiakastyöhön sekä arviointiin. Asiakaslähtöisyys on keskeinen periaate laatusuosituksissa. 

Laatusuosituksen periaatteet 

Yleisimpien periaatteiden mukaan päihdehaittojen torjuntaa on ensinnäkin toteutettava laaja-alaisesti kunnassa. Päihdehaittojen ehkäisytyöltä edellytetään laatusuositusten mukaan tietoista kunnallista suunnittelua ja strategiaa, palvelujen mitoituksessa ja toimintaperiaatteissa tulisi ottaa huomioon päihteiden kulutuksen muutokset. Keskeisessä asemassa päihdehuollossa ovat myös sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Laatusuositusten periaatteiden mukaan hyvin toimivat päihdepalvelut ovat tärkeänä osana sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyä, hyvinvoinnin lisäämistä ja terveydellisen tasa-arvon vahvistamista. 

Päihdepalveluihin tulee turvata esteetön pääsy, missä palveluihin hakeutuja osallistuu kuntoutuksensa suunnitteluun, sen toteutumiseen ja arviointiin. Tarjotut palvelut puoltavat asiakkaan perusoikeuksia. Palvelujen tarjonnassa asiakkaan ikä, sukupuoli, kieli ja muu kulttuuritausta tulee ottaa huomioon. Väestöpohjainen ja seudullinen kustannusten jakojärjestelmä on käytännössä käyntikohtaista laskutusta miellyttävämpi, tehokkaampi ja helpompi järjestely. Lisäksi maksusitoumusjärjestelyjen ei tule olla joustavan ja tehokkaan palveluohjauksen esteenä. Palveluasumiseen ja tilapäismajoitukseen liittyen, asuintilojen tason tulisi olla hyväksyttävä sekä huomiota tulisi kiinnittää myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Lisäksi päihdetyön johtamisen olisi vahvistuttava, jossa huomiota on olennaista kiinnittää henkilöstön määrään, osaamiseen ja jaksamiseen.

Päihdepalveluilla tulisi laatusuositusten mukaan tavoittaa ne, ketkä apua eniten tarvitsevat ja joiden omat edellytykset ovat heikossa asemassa. Lisäksi laatuarviointilomakkeilla esimerkiksi kunnat voivat arvioida käyttämiensä päihdehoitopaikkojen laatua.

Vinkit

- Päihdepalvelujen on tarkoitus olla asiakaslähtöisiä ja niihin tulee turvata esteetön pääsy. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa