Minilex - Lakipuhelin

Päihdehuollon erityispalvelut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päihdehuollon tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siitä seuraavia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Tarkoituksena on myös auttaa ongelmakäyttäjän lisäksi hänen perhettä ja läheisiään. Päihdehuoltoon kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon yleiset palvelut sekä päihdehuollon erityispalvelut. Erityispalvelujen tarkoituksena on tuottaa vaativampaa katkaisuhoitoa sekä kuntoutusta esimerkiksi huumeiden käyttäjille tai henkilöille, joilla on päihdeongelman lisäksi psyykkinen sairaus. 

Päihdehuollon palvelujen tulee olla helposti tavoitettavia ja monipuolisia, ja niissä korostetaan ongelmakäyttäjän oma-aloitteisuutta hakeutua palveluihin. Päihdepalvelujen järjestäminen on tällä hetkellä kuntien vastuulla. Erityiseen päihdehuollon palveluja ovat muun muassa A-klinikat, ensisuojat, nuorisoasemat sekä katkaisu- ja kuntoutusyksiköt. A-klinikka pyrkii ehkäisemään ja hoitamaan päihdehaittoja. A-klinikalle voi hakeutua alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden käyttäjät. Myös toiminnallinen riippuvuus kuten pelihimo on syy hakeutua A-klinikalle. A-klinikan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ja sen menetelmiin kuuluu muun muassa avokatkaisuhoito, vertaisryhmät sekä tarvittaessa kotikäynnit. A-klinikassa tarjotaan myös päihderiippuvaisten perheelle tukipalveluita.

Nuorisoasema on tarkoitettu 13-24-vuotiaille, ja sen palvelut ovat suurimmalta osin maksuttomia. Nuorisoasemalta nuori voi saada apua esimerkiksi päihdeongelmiin, peliriippuvuuteen sekä muihin vaikeisiin tilanteisiin keskusteluavun, kurssien tai eri terapiamuotojen avulla. Myös huolestunut läheinen voi saada tukea ja neuvontaa. 

Päihdepsykiatrian poliklinikan kohderyhmänä ovat esimerkiksi kaksoisdiagnoosipotilaat. Tällöin potilaalla on sekä mielenterveydellinen ongelma sekä päihdeongelma. Lisäksi poliklinikalla voidaan hoitaa päihteidenkäyttäjien erityisryhmiä. Tällaisia ovat muun muassa raskaana olevat huumeidenkäyttäjät.

Myös erilaiset tuki- ja asumispalvelut kuuluvat päihdehuollon erityispalveluihin. Palveluiden avulla päihdekuntoutujat saavat tukea asumiseen. Asumispalveluita tuottavat kuntien lisäksi järjestöt ja yksityisyrittäjät.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa