Minilex - Lakipuhelin

Mitä on päihdehuolto?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päihdehuoltoa säätelee sosiaalihuoltolaki ja päihdehuoltolaki, joiden tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä. Tavoitteena on lisäksi vähentää päihteiden ongelmakäyttöön liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdehuollon palveluja tuotetaan sekä yleisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteydessä että päihdehuoltoon erikoistuneissa yksiköissä.

Päihdehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Kunnan tulee järjestää päihdehuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Tavoitteena on asiakkaan avustaminen kokonaisvaltaisesti, mihin sisältyy esimerkiksi toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyvien ongelmien ratkaisupyrkimys. Päihdetyö onkin järjestettävä ja toteutettava toimivaksi kokonaisuudeksi esimerkiksi mielenterveystyön kanssa.

Päihdehuolto on pitkälti avohuollon tukitoimina tapahtuvaa päihdetyötä, johon kuuluu asiakkaan ohjaus ja neuvonta, päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut, sekä muut päihteettömyyttä tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut.

Joskus päihteiden ongelmakäyttäjälle esimerkiksi neuvonta ja ohjaus ei ole riittävää, vaan joudutaan turvautumaan jopa tahdosta riippumattomaan hoitoon. Tahdosta riippumattomalle hoidolle on kuitenkin asetettu tiukat edellytykset, onhan tällöin kyse päihdehuollon asiakkaan perusoikeuksien rajoittamisesta. Päihdehuollon tahdosta riippumattomassa hoidossa olevien määrä onkin laskenut rajusti viime vuosikymmeninä.

Päihdehuolto on siis palvelujen järjestämistä ja niiden muodostumista toimivaksi kokonaisuudeksi. Ensisijassa käytetään avopalveluja, mutta tarpeen niin vaatiessa on mahdollista käyttää myös tahdosta riippumatonta hoitoa, jos muutoin ei pystytä turvaamaan päihdehuollon tavoitteita ja asiakkaan tai muiden ihmisten terveydellisiä intressejä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa