Minilex - Lakipuhelin

Mitä on lääkinnällinen kuntoutus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lääkinnällinen kuntoutus kohentaa tai ylläpitää henkilön toimintakykyä. Se on osa sairauden tai vamman hoitoa. Lääkinnällinen kuntoutus kuuluu yleensä kunnan järjestämään perusterveydenhuoltoon, mutta toisinaan se on erikoissairaanhoitoa. Lääkinnällistä kuntoutusta saa siis terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat. Eniten kuntoutetaan tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiviä, mutta kasvavassa määrin myös mielenterveysongelmista kärsiviä sekä vammaisia.

Terveydenhuoltolain mukaan lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu monia eri toimintoja. Ensinnäkin siihen kuuluu kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia ja kuntoutusneuvontaa. Toiseksi siihen kuuluvat itse kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. Ne ovat usein fysio-, toiminta- tai muuta terapiaa. Myös apuvälinepalvelut, sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta.

Kunta vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta. Sen tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kirjallisessa kuntoutussuunnitelmassa, joka laaditaan jokaiselle kuntoutettavalle yksilöllisesti. Sen laativat lääkäri, kuntoutettava ja hänen läheisensä. Kuntoutuksen vaikutuksia henkilön toimintakykyyn seurataan. Kuntoutuksen toteuttaminen vaatii usein yhteistyötä esimerkiksi terveyskeskuksen, sosiaalitoimiston, työvoimatoimiston, koulujen, Kelan tai vakuutusyhtiöiden kanssa.

Lääkinnällinen kuntoutus on sairauden tai vamman jälkihoitoa. Siihen kuuluu monenlaisia toimia neuvonnasta fysioterapiaan ja apuvälinepalveluihin. Kunta vastaa sen suunnittelusta ja on usein yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Keskeinen työkalu tässä on kuntoutussuunnitelma. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeessa oleva voi vaatia sitä kunnalta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa