Minilex - Lakipuhelin

Mitä jos hoitotakuu ei toteudu?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitotakuun toteutumista valvovat Valvira sekä aluehallintovirastot. Valvontaa tehdään jatkuvasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimittamien tietojen pohjalta. Lisäksi jos hoitotakuu ei toteudu, laki tarjoaa myös potilaalle mahdollisuuden saattaa asia viranomaisten tietoon.

Ensinnäkin laissa potilaan asemasta ja oikeuksista eli potilaslaissa säädetään potilaan oikeudesta muistutuksen tekoon. Muistutuksen aihetta ei ole erikseen rajattu, vaan laissa todetaan yleisesti, että muistutuksen voi tehdä potilas, joka on tyytymätön terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa. Muistutuksen voi tehdä myös potilaan laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen, jos potilas on kuollut tai hän ei itse kykene tekemään muistutusta.

Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Verkosta löytyy sairaanhoitopiirien laatimia valmiita lomakepohjia muistutuksen tekoa varten sekä ohjeet lomakkeiden toimittamisesta.  Muistutuksen voi kuitenkin tehdä myös suullisesti, jos siihen on erityinen syy. Lain mukaan kyseessä olevan toimintayksikön on käsiteltävä muistutus asianmukaisesti ja annettava siihen kirjallinen vastaus. Vastaus on myös perusteltava.

Potilas voi myös tehdä kantelun Valviralle tai aluehallintovirastoille. Laissa todetaan erikseen, että kantelun voi tehdä, vaikka samasta asiasta olisi tehty jo muistutus. Kantelu voidaan kuitenkin siirtää käsiteltäväksi muistutuksena, jos sen katsotaan olevan tarkoituksenmukaista. Tällöin siirrosta on ilmoitettava kantelun tekijälle.

Kantelun tekemiseen sovelletaan hallintolakia. Sen mukaan viranomaisen tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan tahon lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi tehdä hallintokantelun. Kantelun voi tehdä kuka tahansa, eli kantelu eroaa tässä mielessä muistutuksesta. Kantelu on lähtökohtaisesti tehtävä kirjallisesti, mutta kyseisen viranomaisen suostumuksella sen voi tehdä myös suullisesti.

Jos hoitotakuu ei toteudu, mahdolliset toimenpiteet, johon Valvira ja aluehallintovirastot voivat lain mukaan ryhtyä, ovat lievimmästä alkaen huomion kiinnittäminen, huomautus sekä määräys. Määräykseen voidaan liittää myös sakon uhka.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa