Minilex - Lakipuhelin

Missä aktiivinen eutanasia on sallittu?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Termi "eutanasia" tulee kreikan kielen sanasta eu-thanasos, joka merkitsee hyvää kuolemaa. Eutanasia tunnetaankin myös armokuolemana tai kuolinapuna, ja sen tarkoitus on auttaa vakavasti sairasta ihmistä kuolemaan ja pääsemään kärsimyksestään.

Eutanasia jaetaan passiiviseen ja aktiiviseen eutanasiaan. Passiivinen eutanasia tarkoittaa sitä, että potilaan annetaan kuolla jättämällä tiettyjä hoitotoimenpiteitä tekemättä tai keskeyttämällä hoito. Tällöin potilas lopulta kuolee sairauteensa, kun esimerkiksi hoitotoimet lopetetaan. Aktiivinen eutanasia puolestaan tarkoittaa tilannetta, jossa toinen henkilö tietoisesti surmaa potilaan tämän vakaaseen harkintaan perustuvasta pyynnöstä. Potilaalle voidaan esimerkiksi antaa tappava annos lääkettä, jolloin potilaan kuolema on seurausta tämän toisen henkilön menettelystä.

Aktiivisen eutanasian ympärillä on käyty paljon keskustelua, mutta vain harvoissa valtioissa siitä on tehty laillista. Aktiiviseen eutanasiaan nähdään usein liittyvän eettisiä ongelmakohtia sekä väärinkäytösten riski, joten sen salliminen on nähty ongelmallisena.

Tällä hetkellä aktiivinen eutanasia on sallittu vain neljässä maassa: Belgiassa, Hollannissa, Luxemburgissa ja Kolumbiassa. Lisäksi eutanasia on sallittu Australian Victorian osavaltiossa. Näissäkään maissa aktiivista eutanasiaa ei suoriteta kevyin perustein, vaan laissa säädetään eutanasian myöntämisen ehdoista. Esimerkiksi Hollannissa, joka ensimmäisenä valtiona maailmassa laillisti aktiivisen eutanasian vuonna 2002, edellytetään, että potilaan kärsimyksen tulee olla sietämätöntä ja hänen on oltava parantumattomasti sairas. Potilaan täytyy pyytää eutanasiaa tarkkaan harkiten ja hänen on tullut saada tilastaan riittävästi informaatiota. Eutanasian myöntämiseksi kahden lääkärin tulee osallistua päätöksentekoon.

Aktiivisen eutanasian sijasta eräissä maissa, kuten Saksassa, Sveitsissä ja Kanadassa, on sallittu avustettu itsemurha. Tämä tarkoittaa sitä, että potilaan pyynnöstä lääkäri voi määrätä potilaalle lääkkeet, joiden avulla potilas pystyy suorittamaan itsemurhan.

Suomessa aktiivinen eutanasia on yhä kiellettyä, ja siihen ryhtyminen olisi rikos. Rikosoikeudellisesti aktiivista eutanasiaa arvioitaisiin tahallisena henkirikoksena – joko surmana tai tappona. Surmassa on kyse taposta, joka on tehty lieventävien asianhaarojen vallitessa. Esimerkiksi surmatun oma vakaa pyyntö voisi olla rikollisen teon arviointia lieventävä asianhaara, joten luultavimmin Suomessa aktiivinen eutanasia voisi tulla arvioiduksi surmana. Passiivinen eutanasia sen sijaan ei ole kiellettyä, vaan terminaalivaiheessa olevan potilaan kuolemaa voidaan laillisin keinoin pyrkiä jouduttamaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa