Minilex - Lakipuhelin

Mikä on potilasvahinkoilmoitus?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Potilaalle voi aiheutua henkilövahinko terveyden- tai sairaanhoidossa. Tällöin potilas voi vaatia korvausta potilasvakuutuskeskukselta erityisellä lomakkeella, potilasvahinkoilmoituksella.

Korvauksen vaatiminen potilasvakuutuskeskukselta ei ole potilaan ainoa vaihtoehto. Hän voi sen sijasta nostaa käräjäoikeudessa vahingonkorvauskanteen terveydenhoidon yksikköä vastaan. Hän voi myös ensin vaatia korvausta vakuutuskeskuksesta ja, siihen tyytymättömänä, vaatia kanteella lisää. Kanteet ovat kuitenkin harvinaisia, koska jos potilas häviää, hän joutunee maksamaan omat ja vastapuolen asianajokulut. Tällaista kuluriskiä ei potilasvakuutusjärjestelmässä ole.

Ilmoituksen tekemiselle on laissa asetettu määräaika. Potilasvahinkoilmoitus on tehtävä kolmen vuoden sisällä siitä, kun potilas sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Siitä pitää tietää silloin, kun vahinkoseuraus käy ilmi. Myöhemminkin tehty ilmoitus voidaan käsitellä erityisestä syystä, esimerkiksi siksi, että potilas oli tajuttomana tai mielenhäiriössä määräajan umpeutuessa. Joka tapauksessa hakemus täytyy tehdä kymmenen vuoden kuluessa vahingollisesta teosta.

Potilasvakuutuskeskus hankkii tarvittavan selvityksen, joten potilaan ei itse tarvitse esittää sitä. Toki oma selvitys voi parantaa hänen mahdollisuuksiaan. Keskus käsittelee asian viipymättä ja lähettää päätöksen potilaalle. Jos potilas on tyytymätön siihen, hän voi pyytää potilasvakuutuskeskukselta oikaisua. Tällöin hänellä tulisi kuitenkin olla uusia perusteita. Potilas voi myös pyytää potilasvahinkolautakunnan suositusta, mutta lautakunta ei reagoi selvästi perusteettomiin pyyntöihin. Lisäksi on mahdollista nostaa kanne käräjäoikeudessa.

Potilasvahinkoilmoituksella siis haetaan potilasvakuutuskeskukselta korvausta. Ilmoitus tulee lähtökohtaisesti tehdä kolmen vuoden kuluessa vahinkoseurauksen ilmenemisestä. Potilas voi myös vaatia korvausta tuomioistuimesta, mutta siihen sisältyy kuluriski. Käytännössä potilaan kannattaa myös muistaa, että vähäisestä potilasvahingosta ei suoriteta korvausta. Aina tätä ei huomata, sillä 70 % ilmoituksista ei johda korvaukseen. Jos harkitsee korvauksen vaatimista potilasvahingosta, voi pyytää neuvoa lakimieheltä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »