Minilex - Lakipuhelin

Mikä on potilaslaki?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaslaki eli laki potilaan asemasta ja oikeuksista on laki, jota sovelletaan potilaan asemaan ja oikeuksiin terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä. Potilaalla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää terveyden- tai sairaanhoitopalveluja tai muuten on niiden kohteena. Terveyden- ja sairaanhoidolla taas tarkoitetaan toimenpiteitä, joita tehdään potilaan terveydentilan määrittämiseksi taikka hänen terveytensä palauttamiseksi. Nämä ovat siis toimenpiteitä, joita suorittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt tai joita suoritetaan terveydenhuollon toimintayksikössä.

Potilaslaki sisältää säännöksiä potilaan oikeuksista, kuten potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeudesta. Lisäksi laissa on säännökset muistutuksesta, jonka terveyden- ja sairaanhoitoonsa tyytymätön potilas saa tehdä terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Laki sisältää määräyksiä myös potilasasiamiehestä, jonka tehtävänä on muun muassa neuvoa potilaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa sekä tiedottaa potilaan oikeuksista. Potilasasiakirjoja ja hoitoon liittyvää materiaalia koskevat säännökset ja määräykset ovat myös osa potilaslakia. Lisäksi laki sisältää erinäisiä säännöksiä muun muassa muutoksenhausta ja salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa