Minilex - Lakipuhelin

Mikä on eettinen toimikunta?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Eettinen toimikunta antaa lausunnon lääketieteellisestä tutkimuksesta, joka puuttuu ihmisen, alkion tai sikiön koskemattomuuteen. Tutkimus voidaan aloittaa vasta, kun toimikunta on antanut myönteisen lausunnon suunnitellusta tutkimuksesta. Toimikunnilla on myös muita tehtäviä. Tämä artikkeli kertoo valtakunnallisesta ja alueellisista eettisistä toimikunnista, niiden rakenteesta ja tehtävistä.

Laki lääketieteellisistä tutkimuksista edellyttää eettisiä toimikuntia. Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan valitsee valtioneuvosto. Se toimii alan ylimpänä asiantuntijana, seuraa ja ohjaa alaa sekä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. Se antaa lausunnon kliinisestä lääketutkimuksesta, joka puuttuu ihmisen koskemattomuuteen ja tutkii lääkkeiden vaikutusta ja toimintaa ihmisessä. Valtakunnallinen toimikunta voi myös siirtää tällaisen lausuntoasian alueelliselle.

 Alueellinen eettinen toimikunta on jokaisella sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkäreitä kouluttava yliopisto. Eettinen toimikunta seuraa ja ohjaa alaa alueellaan. Se myös arvioi ennalta tutkimushankkeet ja antaa lausunnon eettisestä hyväksyttävyydestä. Lausuntoa varten eettinen toimikunta selvittää, onko tutkimussuunnitelmassa otettu huomioon laki, tietosuoja, tutkittavien asemaa koskevat kansainväliset velvoitteet sekä lääketieteellistä tutkimusta koskevat määräykset.

Myös eettisten toimikuntien kokoonpanosta säädetään laissa. Sen täytyy sisältää tutkimusetiikan, lääketieteen, terveys- tai hoitotieteen ja oikeustieteen asiantuntijoita, sekä maallikoita. Jäseniin sovelletaan virkamiesten esteellisyyssääntöjä.

Kaikki suunnitellut lääketieteelliset tutkimukset täytyy esitellä toimikunnalle. Jos joku aloittaa tutkimuksen ilman toimikunnan lausuntoa, hänet tuomitaan sakkoon.

Eettinen toimikunta siis valvoo lääketieteellisen tutkimuksen hyväksyttävyyttä. Toimikuntia on valtakunnallinen ja alueellisia. Ne seuraavat alaa yleisesti sekä antavat lausuntoja suunnitelluista tutkimuksista.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa