Minilex - Lakipuhelin

Lääkintäoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lääkintäoikeus on melko tuore oikeudenala, joka keskittyy terveydenhoidon ammattilaisiin, lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin. Erityisesti siihen kuuluu potilaan ja lääkärin tai muun ammattihenkilön välisen suhteen pohtiminen. Ennen lääkintäoikeutta, ei oikeastaan ole ollut alaa, jossa pohdittaisiin lääketieteellisen toiminnan ja terveydenhuollon oikeudellisia kysymyksiä. Tarvetta lääkintäoikeuden yhtenäiseen tutkimiseen on lisännyt se, että alan lainsäädäntö on viime vuosina kehittynyt kiivaasti.

Potilaan oikeuksien lainsäätämisen taustalla on oikeusturva-ajattelu. Lailla säätämällä on pyritty turvaamaan potilaan perus- ja ihmisoikeuksia. Terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välinen suhde edellyttää molemminpuolista luottamusta. Tämän takia myöskään ei välttämättä ole parasta lähteä lailla sääntelemään esimerkiksi lääkärin ja potilaan välistä suhdetta. Tässä tilanteessa on muistettava, että ammattieettiset ohjeistot ovat taustalla ja niiden vaikutus on vahva. Lääkintäoikeuden pohdintaan kuuluukin, että milloin on syytä luoda lisää oikeudellista sääntelyä, kun ollaan läheisessä tekemisessä moraalin kanssa. Tällöin onkin tapana luoda hyvin väljiä reunaehtoja ja menettelytapasäännöksiä.

Lääkintäoikeus ja etiikka ovatkin läheisesti yhteydessä toisiinsa, jolloin kyse on niiden rajamaastosta. Kyse on enemmänkin teoreettisesta opista kuin soveltamiseen tähtäävään lainoppiin. Tämä johtuu osin läheisistä yhteyksistä lääkintäeettisiin kysymyksiin. Säännösten luominen mahdollistaa eettisten periaatteiden muuntumisen ja ilmentää sitä.

Lääkintäoikeuden yhtenä keskeisenä teemana pidetäänkin potilaan oikeusasemaa hoitotilanteessa. Erityisesti lääkintäoikeudessa pohditaan itsemääräämisoikeutta, jota pidetään niin oikeusturvana kuin moraali-eettisenä oikeutena. Itsemääräämisoikeuden merkitystä ja vaikutusta pyritään selvittämään. Keskeistä on myös tutkia lääkärin ja potilaan keskinäistä suhdetta. Vaikka suhde on muuttunut lain sääntelyn pariin, niin taustalla on kuitenkin yleisiä ja ammatillisia eettisiä periaatteita.

Lääkintäoikeus oikeudenalana pohjautuu kansainväliseen oikeuteen ja ihmisoikeuksiin. Turvataan niin ikään jo kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa mainittuja potilaan oikeuksia. Lain säätämisen tavoitteena on siispä parantaa sekä potilaiden että henkilökunnan oikeusturvaa terveyden- ja sairaanhoidossa sekä siten edistää heidän välisiään luottamuksellisia suhteita. Hoitosuhde on haastava kokonaisuus säännellä ja liika sääntely voisi johtaa lääkäreiden turhaan varovaisuuteen, joka voisi olla vain haitaksi. Hoitotilanteessa lääkärin tieto on potilaan tietoa parempaa ja tämän takia potilaan asemaa onkin pyritty vahvistamaan suostumuksella. On tärkeää, että lääkintäoikeutta on ruvettu pohtimaan yhtenä kokonaisuutena varsinkin potilaan kannalta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa