Minilex - Lakipuhelin

Kuntoutus osana päihdehuoltoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa henkilön arkea silloin, kun päihteidenkäyttö aiheuttaa henkilölle sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdehuoltoon hakeutuvan kanssa tehdään tarvittaessa kuntoutussuunnitelma, jonka tarkoituksena on arvioida henkilön palveluntarve ja turvata hänen hoidon saamisensa. Suunnitelma tehdään aina silloin, kun hoitoa annetaan henkilölle hänen tahdostaan riippumatta.

Kuntoutuksella pyritään asiakkaan kokonaiskuntoutukseen. Se tapahtuu auttamalla asiakasta ratkaisemaan toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä ongelmia. Kyseessä on niin sanottu kokonaiskuntoutuksen periaate. Kuntoutuksessa tuetaan myös päihteiden ongelmakäyttäjän perheenjäseniä ja muita läheisiä. Tarpeen mukaan heille voidaan järjestää esimerkiksi kotipalveluja, kasvatus- ja perheneuvontaa ja muuta vastaavaa keskusteluhoitoa. Sekä siis päihdehuollon asiakasta että hänen perhettään ja muita läheisiään pyritään hoitamaan kokonaisuutena, minkä on katsottu parantavan heidän mahdollisuuksiaan ratkaista ongelmia myös itsenäisesti.

Henkilöä yritetään kuntouttaa pääasiassa avohuollon palveluja antamalla, mutta joskus kuntoutus edellyttää laitoshoitoa. Kyse tällöin päihteiden ongelmakäyttäjän lyhytaikaisesta kuntouttavasti toiminnasta, jota voidaan antaa esimerkiksi katkaisuasemilla ja hoitokodeissa. Laitoshoidossa tavoitteena on myös välttämätön fyysinen kuntoutuminen. Erityisesti laitoshoidon jälkeen annettava kuntoutus on erittäin tärkeässä asemassa, sillä mikäli henkilö joutuu hoidon jälkeen palaamaan ilman tukea samoihin olosuhteisiin, jotka ovat myötävaikuttaneet päihteiden ongelmakäyttöön ja mahdolliseen väkivaltaisuuden lisääntymiseen, valuvat tehokkaimmatkin hoitotoimenpiteet todennäköisesti hukkaan. Sosiaalilautakunnan tuleekin antaa avohuollon tukitoimenpiteitä sekä muuta tarvittavaa tukea laitoshoidon jälkeen. Erityisesti asuinpalveluiden järjestäminen on tärkeää.

Päihdehuollossa kuntoutus tapahtuu pääasiassa avohuollon palveluiden avulla esimerkiksi ohjausta antamalla. Kuntoutuksella pyritään henkilön kokonaiskuntoutukseen, johon voi olennaisena osana liittyä esimerkiksi asuinpalveluiden järjestämistä ja päihteiden ongelmakäyttäjän läheisten tukemista. Erityisen tärkeää on antaa henkilölle laitoshoidon jälkeen kuntoutusta, jotta vanhat olosuhteet eivät johda ongelmien uusiutumiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa